Изтърпяване на лишаване от свобода

  • English
  • Български
  • Русский

Изтърпяване на лишаване от свобода

Изтърпяване на лишаване от свобода

 

   Непълнолетните граждани, лишени от свобода постъпват в затвор. Към затворите се помещават и затворнически общежития от закрит и открит тип.

   Непълнолетните граждани изтърпяват наказанието си в поправителен дом. Жените пък се настаняват в затвор или затворническо общежитие за жени. При чуждите граждани мястото за изтърпяване на наказанието се определя от министъра на правосъдието със заповед.

 Има различни режими на изтърпяване за лишените от свобода. Това са: лек, общ, строг, специален. При затворите и затворническите общежития от закрит тип се прилагат общ, строг, специален режим. За тези от открит тип се прилагат общ и лек режим. За поправителни домове лек, общ и строг режим.

  Затворникът има възможност да поиска от началника на затвора за преместване в затворническо общежитие от открит тип при по- облекчен режим. Това става при положение, че затворникът показва, че съжалява за стореното от него, не нарушава установения ред, склонен е да се поправи. От друга страна може пък началникът да реши да бъде преместен. Трябва обаче да е изтърпяно поне 1/4 от наложеното наказание, не по- малко от 6 месеца. В 14- дневен срок може да бъде обжалвано решението пред административния съд, където е наложено наказанието. Ако молбата не бъде уважена от съда, шест месеца по- късно отново може да се подаде такава.

 

Изтърпяване на лишаване от свобода
Изтърпяване на лишаване от свобода
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg