Източиха дебитната ми карта. Ами сега?

Източиха дебитната ми карта. Ами сега?

  • English
  • Български
  • Русский

Източиха дебитната ми карта. Ами сега?

Източиха дебитната ми карта. Ами сега?

Ужас! Отивам до магазина днес да напазарувам за вечеря и какво се случва? Реших да платя с дебитната си карта и касиерът ми казва, че в картата няма наличност. Но как така, та аз онзи ден проверявах сметката си и всичко беше наред. Изглежда съм станал жертва на кражба. Най-важното нещо в такива случаи е да не изпадам в паника, а да обмисля какви възможности имам пред мен, за да защитя нарушените си права.
 
Какво да направя, ако някой е източил дебитната ми карта?
Първото нещо, което трябва да направя, е незабавно да отида до банката издател и да подам жалба за извършената така наречена “неразрешена платежна операция” или директно да се обадя на телефона, изписан на гърба на дебитната ми карта. Това са случаите, в които някой е изтеглил пари от моята сметка, без да съм му давал нито банкова карта, нито пин код, нито каквото и да е. След като съм уведомил за проблема, банката издател е длъжна да проучи и да събере информация за автентичността на транзакцията, нейното точно регистриране (т.е. къде са изтеглени парите ми, в колко часа, каква е сумата и др.), както и дали не се дължи на възникнала техническа повреда на самата банка.
 
Случвало ми се е нито един банкомат (без значение на коя банка е) да не ми приема картата, поради някакъв технически проблем, профилактика и прочее. Възможно е сега да се случва нещо подобно. Отговор на жалбата си трябва да получа между 15 и 35 работни дни, в който да разбера какво се е случило и дали парите ми ще бъдат възстановени. Банката е длъжна да се произнесе! Докато чакам решението трябва да намеря и да прочета всички документи, които са ми дали от банката при издаване на картата, а по – точно “Общите условия” (да, онези листи, които тогава подписах, без да ги погледна). Там ще видя какви са моите права и задължения, каква отговорност носи банката и как се постъпва в подобни случаи. 
 
Следващи стъпки
След като се запознах с информацията малко се успокоих и обнадеждих. Има шанс да ми бъде възстановена цялата сума, като наличността по картата ми ще бъде такава, каквато е била преди кражбата. Ако обаче са ми източили сума до 100 лв., ще понеса всички загуби. Условието е аз да съм изпълнил следните задължения:
 
да съм използвал картата си в съответствие с условията, за които е издадена; 
да съм уведомил банката незабавно след като съм узнал, че липсват пари по сметката ми; 
след получаване на картата да съм предприел всички необходими действия за запазване данните й – да не записвам PIN кода си върху картата, да не го споделям с никого, да не го записвам на листче и да го държа в близост до картата (напр. в портмонето си) и други. 
Дали съм бил добросъвестен, или не, според банката, ще разбера, когато получа отговора на жалбата си. Ако преценят, че съм бил коректен, още до края на следващия ден ще получа цялата изчезнала сума. Ако преценят, че не съм изпълнил задълженията или решат, че съм причинил загубата чрез измама, няма да ми възстановят сумата. Нещо повече – ще сезират компетентните органи, ако решат, че съм извършил престъпление.
 
А имам ли друга опция, ако банката ми откаже възстановяване?
Банката реши, че не съм си опазил добре персоналните данни на дебитната карта и няма да ми даде нито стотинка. Но заедно с това ме уведоми, че мога да отнеса въпроса си пред Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите. Тя е орган за алтернативно решаване на спорове (производството пред нея се развива извънсъдебно). Мога да подам заявление до Комисията и в случай че банката не отговори на жалбата ми в срок.
 
NB! Не мога да отнеса спора пред Комисията, ако първо не съм се опитал да го разреша с банката издател.
 
Как да подам жалба до Помирителната комисия за платежни спорове?
За целта трябва да подам писмено заявление до Комисията или да вляза тук и да сигнализирам онлайн. Разглеждането на спора е безплатно, но направените от мен разноски поемам лично – например за адвокат, вещо лице. Заявлението трябва да е на български език и да съдържа:
 
наименованието на комисията;
трите ми имена по лична карта и ЕГН;
наименованието, седалището и адресът на банката издател на дебитната ми карта;
изложение на фактите и формулиране на искането – тук трябва да опиша какво се е случило, защо се е стигнало до подаване на заявлението  и какво искам от Комисията;
изброяване на документите, които съм приложил – всички документи, необходими на комисията да изясни случая, както и решението на банката;
моят подпис. 
Към заявлението трябва да попълня и няколко декларации, за да докажа, че:
 
съм подал жалба и не ми е отговорено в срок – само ако съм в тази хипотеза; 
не съм отнесъл спора за решаване пред съд или друг орган за извънсъдебно решаване на спорове; 
не съм подписал споразумение с банката за решаване на спора. 
Подадох жалбата. И сега какво?
Ако възникне проблем с набора от документи, Комисията ще ме уведоми, че трябва да отстраня нередовностите в определен срок. 
Източиха дебитната ми карта. Ами сега?
Източиха дебитната ми карта. Ами сега?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg