Издръжка на непълнолетно дете

Издръжка на непълнолетно дете

  • English
  • Български
  • Русский

Издръжка на непълнолетно дете

Въпрос от З.Ж. С бащата на детето ми нямам брак .До сега ми даваше пари на ръка,за които пишех бележки с подпис.Нещата се промениха,започна да ми дава само 100лв.Искам официално да си получавам парите.Има ли шанс за по-голяма издръжка?Той работи на заработка,получава между 800 и 2000 лв бруто.Имат ли юридическа стойност тези бележки? Предварително благодаря.
 
Отговор: Нуждите на лицата, които имат право на издръжка, се определят съобразно с обикновените условия на живот за тях, като се вземат предвид възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за конкретния случай, а възможностите на лицата, които дължат издръжка се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация. Двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се вземат предвид и грижите на родителя, при когото се отглежда детето. 
Допустимо е споразумение между двамата родители във връзка с плащането на издръжката и размера й, когато то не накърнява интересите на децата.Във всички тези случаи обаче съдът е длъжен да преценява споразумението с оглед на това да не бъдат децата лишени от пълна издръжка. Ако такива споразумения накърняват интересите на децата, те не могат да бъдат одобрявани от съда.
В случаите, при които лицето, което дължи издръжката, разполага с материални възможности, които му позволяват да заплаща по-голям размер на дължимата издръжка, при съобразяване на всички останали предпоставки, при определянето на размера на дължимата издръжка, съдът е длъжен да отчете и това обстоятелство.
Няма пречка доброволно родителят който не полага преките грижи за детето да заплаща и по-голяма издръжка от съдебно присъдената. Размерът на определената от съда издръжка обаче зависи единствено от нуждите на издържания и възможностите на издържащия, а не и от заплащаните преди процеса и при други обстоятелства доброволно суми.
Възможността на лицето, което дължи издръжката, е основание за даване на издръжка и показател за размера й. Възможността е винаги обективна и конкретна. Тя се определя от доходите, имуществото и квалификацията за задълженото лице.
 
 
 
Издръжка на непълнолетно дете
Издръжка на непълнолетно дете
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg