Издръжка за деца на родители без брак!

Издръжка за деца на родители без брак!

  • English
  • Български
  • Русский

Издръжка за деца на родители без брак!

Издръжка за деца на родители без брак!

 
„С бащата на двете ми деца нямаме сключен официално брак и се разделихме преди няколко години. Имаме само устна уговорка за издръжка за тях. Разбрали сме се да не се съдим. Но ми е много трудно и ми омръзна да не знам кога ще изпрати пари и колко ще изпрати, да търся постоянно заеми и да живея в стрес. От друга страна наистина не искам да се съдим, главно заради психологическото неудобство за децата, а и заради нервите, времето и средствата, които ще се пропилеят за това. Моля, кажете какво може да се направи при това положение?“
 
Според закона* децата имат право на издръжка от родителя, при когото не живеят. Независимо дали с него имате сключен официално граждански брак или са припознати (задължително с документ, удостоверяващ припознаването). Законът определя само минималният праг, който е една четвърт от размера на минималната работна заплата. И съответно, този родител (в случаят баща им) има право на контакти с тях по един справедлив режим на лични отношения.
 
Това, което можете да направите, щом не намирате начин да се разберете, е:
 
Да се срещнете и да преуговорите нови условия, с помощта на неутрален и опитен в това медиатор. Той ще ви помогне, на двама ви заедно: – да съставите ясен и конкретен нов план (споразумение) за доброто на общите ви деца; – който да работи и за двама ви; – включващ и други важни точки, като например общи имущества; – и също така да общувате по-спокойно, зачитащо и ефективно занапред.
Да подадете искова молба в съда по реда на чл. 143 от СК.*
Да съчетаете двете. Като в първото насрочено съдебно заседание, самият съдия ви напъти към медиация. Ако се спогодите, съдът ще въплъти споразумението ви в съдебно решение (със сила на присъдено нещо) и ще прекрати делото.
NB! Имайте предвид, че съдебното решение присъжда право и задължение, подлежащи на изпълнение (чрез изпълнително дело), но то не гарантира, че издръжката ще бъде де факто и навреме заплащана. Само, когато волята за това и при двамата родители е истинска, това решение ще се изпълнява на практика и без увъртане. Затова е казано, че „и най-малкото споразумение е по-добро от всяко съдебно решение“. И именно затова медиацията, когато е компетентно проведена, е важна възможност за решаване на спора ви наистина, докрай и трайно
Издръжка за деца на родители без брак!
Издръжка за деца на родители без брак!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg