Зaщо е важно да използваме пълномощни!

Зaщо е важно да използваме пълномощни!

  • English
  • Български
  • Русский

Зaщо е важно да използваме пълномощни!

6 причини да използваме пълномощни

 
Пълномощното е един изключителен документ, който ти дава възможност да се справиш с много повече задачи за едно и също време. Това става посредством предоставянето на определени правомощия на друго лице или с други думи – твоите роднини, приятели, колеги и други могат да свършат нещо вместо теб. По мои няблюдения обаче хората като че ли се притесняват да използват пълномощните било поради липса на пълно доверие, било поради желанието да свършат непременно всичко сами. В следващите редове ще се опитам да ви убедя защо наистина пълномощното е един изключителен инструмент в борбата с натовареното ежедневие.
 
1. Спестява време и пари
 
Това може би е основната характеристика на пълномощните и причина номер едно те да бъдат използвани. Независимо дали се касае за участие в дадена сделка, или просто за подаване на някакви документи, подписването на едно пълномощно със сигурност ще освободи графика ви и ще ви даде възможност да свършите нещо по-полезно. Тук е моментът да спомена и за средствата, които трябва да похарчите, за да извършите дадено свое задължение. Представете си например, че сте собственик на 1/100 част от даден наследствен имот. Живеете в чужбина, а имотът се намира някъде в България. Искате да продадете тази своя част, но за целта ще трябва да се явите лично пред нотариус. И то не кой да е нотариус, а този, който обслужва района, в който се намира имотът. С други думи ще трябва да похарчите не малко пари, за да се придвижите до там, да загубите не малко време и да се върнете в крайна сметка с лист хартия, на който е посочено, че вече не сте собственик. Вместо това може просто да упълномощите някой свой близък, който се намира там, където е имотът и той да се яви пред нотариус и да извърши всички действия вместо вас. Сигурен съм, че ще има как да уползотворите спестеното време и пари.
 
2. Повишава продуктивността ти
 
Като продължение на горния абзац, трябва да се спомене, че като резултат на това, че не трябва да мислите за различни задължения, които не са никак съществени, освобождавате съзнанието си и се насочвате към занимания, които са от значение за вас. Това има пряко значение за вашата продуктивност. Загубеното време в обикаляне на офиси, подаване на документи, проблеми с администрацията е безценно. И именно поради това е добре предварително да помислите дали не можете да си го спестите.
 
3. Спестява усилия
 
Сигурен съм, че имате близки и роднини, за които предвижването представлява проблем. Този проблем се е засилил още повече през изминалите една-две седмици, в които температурите навън бях страшно високи и горещините бяха причина за не една или две кризисни ситуации. Въпреки това обаче на вашите близки предполагам им се е налагало да излизат поради различни нужди. Защо например не им предложите да ви направят пълномощно и вие да свършите тези неотложни неща, които излагат здравето им на риск и по този начин им спестите редица усилия и главоболия? Така например получаването на пенсия, което несъмненно е от първостепенно значение за възрастните хора, би се осъществило без никакви проблеми и затруднения за тях.
 
 
 
4. Сигурно е
 
Както вече стана дума, много от хората не пребягват към използването на пълномощни поради липса на пълно доверие към човека, към който евентуално биха се обърнали за съдействие. Съществуват обаче редица способи, чрез които може да се гарантира сигурността на упълномощителя. Основното правило е, че упълномощеното лице разполага точно с толкова права, колкото са посочени в пълномощното. Тоест когато подписвате едно пълномощно, вие може да посочите конкретно какво точно ще може да извърши лицето вместо вас и в какъв размер, например да изтегли пари от вашата сметка, но не повече от 200 лева.
На следващо място вие може да посочите точно конкретен период от време, през който да действа пълномощното, например до края на календарната година или в рамките на един месец от подписването му и т.н. Възможно е да посочите няколко лица, които да ви представляват, като изрично упоменете, че те трябва да действат винаги заедно. Тоест, за да продадат например колата ви, ще трябва и двамата ви братя да се подпишат, а не само единият от тях. Не на последно място трябва да се посочи и възможността просто да оттеглите пълномощното във всеки един момент, когато пожелаете. Тоест винаги, когато прецените, че съществува опасност да бъде злоупотребено с правата, които сте предосавили на дадено лице, вие може да заявите, че оттегляте пълномощното и това лице вече няма да може да извършва тези действия. Добре е този отказ да бъде удостоверен нотариално, за да може при възникване на евентуален спор, да имате доказателство за момента, към който е направено оттеглянето.
 
5. Безплатно е
 
Макар и да не е съвсем коректно зададена тази точка, смея да твърдя, че голяма част от пълномощните наистина са безплатни за съставяне. Законът поставя едно общо правило, че пълномощните трябва да бъдат нотариално заверени в случаите, когато за сключването на даден договор се изисква посещение при нотариус.  Най-честите примери за тази хипотеза са например разпореждането (продажба, дарение и т.н.) с имот или разпореждането с автомобил. В останалите случаи се изисква обикновена форма или с други думи един бял лист, върху който са посочени правомощията, които се предоставят и отдолу подписът на лицето, коети ги предоставя.
Съществуват изключения от това правило, в които законът изрично посочва, че за извършването на дадени действия е необходимо пълномощно с нотариална заверка. Това е така например при получаване на пенсия, при подаването на документи за регистрация по ЗДДС и други. В тези случаи ще трябва да се разходите до нотариус, който да ви изготви пълномощно. Съществува и хипотезата, в която определени институции във вътрешните си правила за работа с клиенти изискват пълномощните да бъдат с нотариална заверка. Това най-често са банките, които имат доста стриктни правила в това отношение. Спорно е доколко това е законо- и целесъобразно, но съм склонен да твърдя, че с оглед сигурността в отношенията е по-добре пълномощните да бъдат заверени нотариално. В крайна сметка цената, която се заплаща, ако сте си подготвили предварително пълномощното, е едва 6 лева. Това със сигурност е сума, която е незначителна с оглед главоболията, които евентуално могат да възникнат.
 
6. Винаги можеш и сам
 
Пълномощното е инструмент, чрез който оправомощаваш друго лице. Това обаче в никакъв случай не означава, че ти не можеш и сам да извършиш определени действия, независимо от факта, че вече си оправомощил друг. Във всяка една ситуация, когато прецениш, че можеш да извършиш нещо, няма необходимост да се притесняваш от това, че си подписал пълномощно. То не те лишава от правата ти, а единствено разширява кръга от хора, които могат да ги упражнят.
 
Именно поради това, а и с оглед всичко казано дотук, смея да твърдя, че пълномощните са такъв тип документи, които не само че не вредят, а единствено могат да ти бъдат от полза. Използването следва да се превърне в рутина за повечето хора, защото спестяват време, спестяват пари и дават възможност да се насочите към по-важните и приоритетни неща за вас.
Зaщо е важно да използваме пълномощни!
Зaщо е важно да използваме пълномощни!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg