Запор върху трудово възнаграждение

  • English
  • Български
  • Русский

Запор върху трудово възнаграждение

При наложен запор върху вземания на длъжник от трудово възнаграждение работодателят се явява трето задължено лице, поради което взискателят може да иска плащане от него. Принудително изпълнение срещу третото задължено лице може да бъде предприето само въз основа на изпълнителен лист, издаден срещу него. В нарушение е предприемането на действия по принудително изпълнение, без да е изпратено съобщение до АДВ и НАП. Државата се смята винаги за присъединен взискател на дължимите ѝ от длъжника публични и други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извршване на разпределението. За тази цел съдебният изпълнител изпраща сьобщение до НАП и АДВ за всяко започнало от него принудително изпълнение.
 
Запор върху трудово възнаграждение
Запор върху трудово възнаграждение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg