Договор при общи условия- сключване

  • English
  • Български
  • Русский

Договор при общи условия- сключване

Договор при общи условия- сключване

 

       При сключване на договор при общия условия, за да бъдете обвързан с тях трябва да ги приемете писмено, т.е да се подпишете. Задължително общите условия да ви предоставят писмено. Когато като търговец сключвате договор при общия условия и не ги отхвърлите, ще бъдете обвързан с тях.

       В случай, че не сте напълно съгласни с общите условия в договора можете да се уговорите нещо различно с лицето отсреща. Добре е да направите това писмено за по- лесно доказване, ако е необходимо. Уговореното ще е с предимство пред общите условия дори и те да не са зачеркнати.

       Когато лицето, с което сте се договорили реши да промени общите условия, то е длъжно да ви уведоми в срок от 7 дни от настъпването на промените. Вие имате право на отговор отново в даден срок, който обикновено е 1 месец от уведомлението. Счита се, че приемате новите общия условия, ако не им се възпротивите.          

       В много договори при общия условия има и неравноправни клаузи, които са нищожни. Срещу тях имате възможност да се защитите единствено с иск или възражение. 

       При положение, че правата ви са нарушени имате право да подадете жалба до Комисията за защита на потребителите, която пък от своя страна да сезира съда.

       Когато се сключи договор с голям брой потребители и те не са доволни могат да се обединят и да заведат колективен иск до окръжния съд.           

 

                                               

Договор при общи условия- сключване
Договор при общи условия- сключване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg