Дистрибуторство

Дистрибуторство

  • English
  • Български
  • Русский

Дистрибуторство

Дистрибуторство

 

    Ако искате да станете дистрибутор е нужно да сключите договор с този, чиито стоки ще предлагате на пазара. Договорът наподобява продажба, тъй като другата страна продава стоките си на вас, а вие ги купувате. Като дистрибутор вие имате допълнително задължение да продадете стоките на други продавачи или крайни потребители.

    Трябва да знаете, че има разлика между представител и дистрибутор. Дистрибуторът купува определени стоки от продавача и те си остават негова собственост. Поради тази причина при предлагане и закупуване на тези стоки, каквото ви платят остава само на вас. Представителят само предлага стоки от името на продавача, без да ги закупува от него.

    В договора за дистрибуторство може да уговорите каквито искате клаузи с продавача в рамките на закона и морала, разбира се. Например да продавате стоките само на определена територия, право да продавате само вие стоките, продавачът да ви съдейства и предоставя информация за стоките с цел рекламата им и др.

    Този договор се сключва с идеята стоката, която сте закупили като дистрибутор, да бъде разпространена. И вие и продавачът имате ползва от разпространението на стоката по този начин.

 

Дистрибуторство
Дистрибуторство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg