Давност

  • English
  • Български
  • Русский

Давност

Давност

 

    От момент, в който трябва да се извърши плащането започва да тече давността. При положение, че вие и кредиторът не сте се уговорили кога да му заплатите задължението, давност започва да тече от датата, на която сте сключили договор за заем.

    Когато кредиторът бездейства за своето вземане, се дава давност. Тя се прекъсва, ако кредиторът е предприел мерки да събере дълга. Давност се прекъсва: когато вие признаете, че имате задължение независимо дали е изрично, частично или мълчаливо; когато бъде подаден иск срещу вас; когато сезира съдебен изпълнител; когато е предявено частично вземане, давността се прекъсва само за предявеното вземане.

    След прекъсване на стара давност, започва нова, която винаги е петгодишна без значение колко е била предишната.

   При публични вземания на държавата има предвидена 10 години абсолютна давност. За гражданскоправни вземания  не е предвидена абсолютна давност.

   Съдът няма да провери давността на задължението дали ви е изтекла, ако кредиторът реши чрез съда да събере своето вземане. За да се ползвате от изтекла давност, трябва изрично да се позовете на нея. Иначе ще бъдете осъден да платите дори и давността да е изтекла. След като бъдете осъден, започва да тече нова давност.

    След плащане на задължението при изтекла давност по ваше решение, независимо дали сте знаели или не сте знаели, парите ви няма да бъдат върнати. Все пак вие плащате реално съществуващо задължение. След изтекла давност кредиторът не може да получи плащането ви по принудителен ред.

 

Давност
Давност
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg