Граждански договор

  • English
  • Български
  • Русский

Граждански договор

Граждански договор

 

    При граждански договор имаме от една страна изпълнител и от друга страна възложител. Изпълнителят, по поръчка на възложителят, се задължава да предостави определен производствен резултат. Има няколко вида граждански договори: за предоставяне на фактическо действие, за извършване на правни действия, за управление на търговско дружество и др.

    Разликата между граждански и трудов договор се изразява в няколко неща. При трудовия договор има строго фиксирани правила- например работно време, определения изисквания, мястото на работа и др. При гражданския договор е важен резултат, т.е при него се дължи някаква стока или пък услуга. Също така тук всичко е по договаряне между възложителят и изпълнителят. Възнаграждението при гражданския няма минимална сума, както при трудовия. Относно почивките и отпуските нямате право на платен отпуск и почивка. Работите си в срока, който сте уговорили в договора. Граждански договор може да се прекрати след предоставеният резултат. Не важат правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

    В гражданския договор общественото осигуряване включва само рискове общо заболяване, старост и смърт и здравни осигуровки. Плащането им зависи от размера на възнаграждението, което получавате и от това дали се осигурявате на трудов договор.

    Имате право да полагате труд и по граждански и по трудов договор едновременно. Стига само дейността установена по договорите да не е в противоречие и да е извън работното време, което е установено по трудовия договор.

 

 

Граждански договор
Граждански договор
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg