Всичко за концесията

  • English
  • Български
  • Русский

Всичко за концесията

Всичко за концесията

 

    Концесията представлява право на експлоатация върху обект или услуга от обществен интерес, предоставено от концедент, който може да бъде държавата или община на фирма, която е концесионер. Въз основа на писмен договор за определен период от време се предоставя концесия.

    На вашата фирма, като концесионер се възлага задължението да поддържате и екплоатирате обект, който е държавен или общински или да осигури услуга от обществено значение. В замяна вие имате право на събиране на доход от дейността, която ви е била възложена. Трябва да знаете, че щом сте концесионер извършвате дейността на собствен риск ( например при евентуални загуби).

     Концесия за строителство или услуги може да бъде предоставена за максимално 35 години, а концесия за ползване за 25 години.

      Съществуват 3 вида концесии според предмета: за строителство, за услуга и за добив. Предмет на концесия са обекти и имоти и според тяхната собственост, концесията има възможност да бъде държавна, общинска и съвместна.

     Вие като концесионер имате правото да получавате приходи от трети лица или от потребителите на услуги. В някои случаи може да се предвиди и допълнителна компенсация от концедента- например разходите за изграждане, управление и поддържане на обекта.

    Когато се избира концесионер се има предвид „ икономически баланс” – идеята е да печелите хем вие като концесионер, хем концедентът. Този икономически баланс, който е преминал в концесионния договор, трябва задължително да се спазва и от двете страни. В случай, че поради причина, която не зависи от вас, не може да спазите икономическия баланс и започнете да губите пари, имате възможност да поискате изменение на концесионния договор. Това изменение трябва да е такова, което да възстанови икономическия баланс.

 

Всичко за концесията
Всичко за концесията
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg