Внимание! Падащи предмети от сгради и строителни обекти

Внимание! Падащи предмети от сгради и строителни обекти

  • English
  • Български
  • Русский

Внимание! Падащи предмети от сгради и строителни обекти

Внимание! Падащи предмети от сгради и строителни обекти

Докато се разхождам или отивам на работа и вървя по тротоара, много често виждам сгради в процес на ремонт или строителство. Много от тях са сигнализирани, за да е възможно за мен като минувач да предвидя възможността от падащи предмети (напр. строителни материали). Но в случай че такова сигнализиране не е налице, и аз пострадам, имам възможност да потърся обезщетение.
 
Законът ми дава право да бъда обезщетен от собственика на сградата, дори ако някой друг осъществява ремонтната дейност или строежа. Това може да бъде както държавата или общината, така и физическо или юридическо лице (напр. строителна фирма).
 
Искът предявявам пред районния съд, в чийто район се намира сградата или строителният обект. Тук също трябва да внимавам за срока от 5 години, в който мога да предявя иска. 
 
Не забравям също така да взема предвид трите основни предпоставки, за да имам право на обезщетение:
 
да е настъпила вреда;
да е налице неправомерно поведение от собственика на сградата или строежа – в случая това е фактът, че не е сигнализирал опасността от падащи предмети;
причинна връзка между неправомерното поведение (несигнализирането) и увреждането, което съм претърпял – напр. да бъда наранен от строителен материал, падащ от високо, тъй като никъде няма поставена табела, че се извършва някаква ремонтна дейност.
Внимание! Падащи предмети от сгради и строителни обекти
Внимание! Падащи предмети от сгради и строителни обекти
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg