ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване

ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване

  • English
  • Български
  • Русский

ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване

ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване
 
Визираният в чл. 70 - чл. 73 от НК институт представлява правна възможност за последващо постановяване на присъдата и освобождаване на дееца от изтърпяване на част от определеното му с нея наказание, при изрично указани от закона предпоставки. Неговото действие се изразява в предсрочен отказ на държавата да продължи да налага на осъденото лице ограниченията на режима, свързан с лишаването от свобода, който обаче не е окончателен.
За осъдения е установен изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, но не по-малко от шест месеца, в рамките на който ако предсрочно освободеният извърши ново умишлено престъпление, наказуемо с лишаване от свобода, или не изпълнява постановената по чл. 70, ал. 7 от НК пробация, той изтърпява отделно и неизтърпяната част от определената му с присъдата наказателна санкция, а при осъществено непредпазливо престъпно деяние, съдът взема решение дали отложеното наказание да бъде изпълнено, съответно за неговото частично или цялостно изпълнение /чл. 70, ал. 7 от НК/.
Според Решение № 307 от 14.11.2014 г. по нак. д. № 1047/2014 г. логическо следствие от тълкуването на цитираната разпоредба е заключението за очертани от законодателя, при приложението на института по чл. 70 - чл. 73 от НК условия, въздействащи предупредително и сочещи на необходимост от правомерно поведение на осъдения, при неспазването на които е задължително или възможно активирането на изпълнението на неизтърпяната част от наказанието.
 
ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване
ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg