България се бори с тероризма и насилието срещу деца

България се бори с тероризма и насилието срещу деца

  • English
  • Български
  • Русский

България се бори с тероризма и насилието срещу деца

България се бори с тероризма и насилието срещу деца
 
По препоръка на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (МОНИВАЛ) към Съвета на Европа, отправена на Република България, чрез законодателна промяна парламентът допълва нормата относно престъплението финансиране на тероризъм. По този начин ще се изпълняват международните стандарти и ще се предприемат мерки за спиране на потока на средства до терористи или до терористични организации.
На следващо място, НС въвежда в националното законодателство правилата на Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца с цел повишаване ефективността на превенцията и борбата с този род престъпления. Също така, законодателят завишава санкцията при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества, или при управление без съответното свидетелство за правоуправление в стремеж за приемане на мерки за ограничаване на неблагоприятните последици, причинени от тежките пътно-транспортни произшествия.
Парламентът установява и че не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на престъпления против мира и човечеството, тежки престъпления против личността и против правата на гражданите, както и за общоопасни престъпления от Наказателния кодекс, извършени в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени ръководни длъжностни или партийни функции.
Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс влиза в сила три дни след обнародването му и от този момент наказателните дела за посочените престъпления, които са прекратени поради изтекла давност, се възобновяват.
 
България се бори с тероризма и насилието срещу деца
България се бори с тероризма и насилието срещу деца
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg