Авторски права

Авторски права

  • English
  • Български
  • Русский

Авторски права

Авторски права

 

    Авторско право възниква, когато съответното производство е резултат от вашата творческа дейност. Като например снимки, филми, стихотворения, музика и др. Вие имате правото да правите, каквото искате с творбата си. Докато сте жив и 70 години след смъртта ви, вашето авторско право си остава защитено. След това всеки може да се ползва от вашето произведение.

    Имате възможност да преотстъпите авторските си права със сключване на авторски договор. Може да дадете на ползвателя изключително или неизключително право върху творбата. При сключване на договор с изключително право с дадено лице, само то ще може да използва творбата ви за определен срок, за който сте се уговорили. При договор с неизключителни права може да ползвате творчеството си, дори и да го преотстъпвате на трети лица.

     В авторския договор трябва да включите за какъв срок ще има сила той и също така за територията, на която ще се използва съответното произведение. Ако не сте се уговорили за тези неща, ще бъде за срока 3 години, а за територия ще се счита тази, на която държава е гражданин този, на който сте преотстъпили вашите авторски права. Друго нещо, което трябва да уговорите е възнаграждението- и най- вече размерът му.

   Най- късно 2 години от сключване на договора или от деня, в който сте предали произведението трябва да започне да се използва от лицето. В противен случай имате право да прекратите договора. Това важи за авторски договор за изключителни права. При този за неизключителни права, дори и ползвателят да не е започнал да използва произведението, няма нужда да прекратявате договора.

    Относно данъците вие дължите данък върху възнаграждението, което получавате, но не върху цялата сума. Облагаемият доход ще бъде 40 на 100 от възнаграждението, като върху получената сума дължите 10 %.

 

Авторски права
Авторски права
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg