Виртуален офис на Адвокат Данова Варна

  • English
  • Български
  • Русский
Уважаеми клиенти,
 
Продължилият поход на COVID-19 в целия свят накара адвокатските кантори да засилят инфраструктурата си, тъй като офисите са затворени, а адвокатите и служителите са принудени да работят отдалечено.
 
На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и забраната за провеждане на всякакви масови мероприятия на закрито в цялата страна, нашата кантора преустановява дейността си в офиса до 27.03.2020г. в гр. Варна , ул. „Добротица“ № 3, ет. 2; 
 
За общата ни сигурност, за спазване на предвидените мерки и правила, но без  прекъсване процеса на работа с всички вас предлагаме ''виртуален'' офис. Какво представлява ''виртуалния'' офис? 
 
Виртуалният офис  е онлайн базирана среда за провеждане на консултации с адвоката, чрез сайта, която имитира качествата на директна среща във физическия  офис. Адвоката и клиента  могат да участват в онлайн срещи на живо, да общуват помежду си, да водят дискусии наред с други функции. Подобно на физическия  офис страните могат да обсъдят свободно и спокойно всички касаещи страната отговори с нужната ефективна дискусия. 
 
Моля, преди да запишете час за консултация в нашия виртуален офис, запознайте се с цените за консултация на кантората. Същите не подлежат на промяна и предоговаряне. Не предлагаме безплатни консултации, не извършваме консултации по телефон, ако не са предварително заплатени. Извършваме консултации в почивни и празнични дни, както и след работното време на кантората - 09:00-18:00 часа, като цената на консултацията се таксува двойно.
 
Когато заплащате консултацията по банков път, следва плащането да постъпи в банковата сметка на кантората или да приложите платежно нареждане, с което да удостоверите извършеното заплащане на услугата.
 
БАНКОВАТА СМЕТКА НА КАНТОРАТА Е СЛЕДНАТА:
BG42STSA93000017569526
 
Предоставеният тук списък с цени на адвокатски услуги се отнасят единствено и само за устни консултации.  При запитване, ще бъде предоставена допълнителна и/или уточняваща информация за цената на всяка една допълнителна адвокатска услуга, която не намирате в настоящата ценова листа.

Консултация с адвокат - цена

  • Половинчасова консултация: 30 лева;
  • Едночасова консултация: 60 лева;
  • Консултация, касаеща издръжка и домашно насилие: 30 лева;
  • Консултация по телефона: 30 - 80 лева;
  • Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот: 100 лева.
 
 
Относно делата насрочени за открито съдебно заседание за Окръжен съд-гр. Варна, както и за Районен съд- гр Варна със Заповед № РД-96/13.03.2020г. на административния ръководител- председател на Окръжен съд-Варна са отменени за разглеждане в открити съдебни заседания на наказателни, граждански и търговски дела, подсъдни нa Окръжен съд-Варна до 13.04.2020г. Подбни заповеди се отнасят и за повечето в страната съдилища. 
 
При промяна на обстоятелствата, ще Ви информираме своевременно.
 

 

Виртуален офис на Адвокат Данова Варна
Виртуален офис на Адвокат Данова Варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg