Право на собственост върху постройката

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Право на собственост върху постройката

Право на собственост върху постройката

прехвърли отделно от земята собствеността върху вече съществуващата постройка.Също така, [...] Собственикът може да отстъпи на друго лице правото да построи сграда върху неговата земя, като стане собственик на [...] може да отстъпи на друго лице правото да построи сграда върху неговата земя, като стане собственик на постройката. Собственикът на земята [...] да построи сграда върху неговата земя, като стане собственик на постройката. Собственикът на земята ...

Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване

Това е възможност да се увеличи обема [...] трябва да знаем за пристрояване и надстрояване Какво означава това право? Това е възможност да се увеличи обема в широчина (пристрояване) [...] височина (надстрояване) на вече съществуваща постройка, която не е лична собственост. Така човек ще стана собственик на пристроените и/или надстроените самостоятелни [...] е собственик на сградата, но собственикът й трябва да учреди право ...

Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване

Това [...] трябва да знаем за пристрояване и надстрояване Какво означава това право? Това е възможност да се увеличи обема в широчина (пристрояване) [...] височина (надстрояване) на вече съществуваща постройка, която не е лична собственост. Така човек ще стана собственик на пристроените и/или надстроените самостоятелни [...] е собственик на сградата, но собственикът й трябва да учреди право на пристрояване/надстрояване. ...

Право на пристрояване и надстрояване

Право на пристрояване и надстрояване Преди няколко месеца сключих брак и [...] се увеличи – не можем вече да се събираме в [...] Право на пристрояване и надстрояване Преди няколко месеца сключих брак и [...] да надстроявам и/или пристроявам сгради, но какво всъщност представлява това право ще разбера тук. Какво представлява това право? Това е възможност [...] височина (надстрояване) на вече съществуваща постройка, която не е ...

Правото на строеж има 5-годишен срок

Правото на строеж има 5-годишен срок Имам отстъпено, и то срещу [...] отстъпено, и то срещу дадена от мен солидна сума, право [...] Правото на строеж има 5-годишен срок Имам отстъпено, и то срещу [...] дадена от мен солидна сума, право на строеж от преди 4 години върху терен. Имах намерение да [...] от мен солидна сума, право на строеж от преди 4 години върху терен. Имах намерение да правя на него кооперация, направени бяха [...] проблеми ...

ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

който го приема. "Веднага" означава, че договорът е между живи [...] като предмет на дарението е недвижим имот или ограничено вещно право върху такъв имот /недвижими вещи са: земята, растенията, сградите и [...] предмет на дарението е недвижим имот или ограничено вещно право върху такъв имот /недвижими вещи са: земята, растенията, сградите и другите [...] действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката.), тук следва да ...

Узаконяване на сграда

да бъдат намерени. Тази сграда се счита за незаконна и [...] да се разпореждате /да продавате, заменяте, дарявате и т.н/ с постройката. Най- важното изискване, за да е търпима сградата е да [...] към което да приложите гореспоменатите документи, придружени с: Документ за собственост или за вещно право на строеж върху имота; Нотариално заверена [...] гореспоменатите документи, придружени с: ...

Правни последици от изграждането на сградата при предварителен договор за продажба на строеж.

или на някоя от последващите фази на строителството - констатиране [...] предложение първо ЗЗД. Ангажиментът, който строителят поема за продажба на право на строеж, като се има предвид обвързването на плащането с [...] е неизпълним, невъзможен за осъществяване. Не може да бъде прехвърлено право на строеж посредством правна сделка, след като вече е изградена [...] сграда. Или поне не може да бъде прехвърлено правото на строеж самостоятелно, без ...
 Право на собственост върху постройката
 Право на собственост върху постройката
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg