Спиране , изпълнително , производство , несъстоятелност

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Спиране , изпълнително , производство , несъстоятелност

Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?

Предложената разпоредба на новия член 112а от ЗЗД [...] се погасяват всички необезпечени вземания срещу физически лица, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е [...] отношение на задълженията на физическите лица или уреждането на потребителска несъстоятелност. Изследвайки въпроса за евентуалното реципиране в България на института на [...] несъстоятелност на физическите лица нетърговци, ...

Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Редът е регламентиран в Закона за гарантираните вземания [...] в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. и в [...] служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (НРНИРСОИГВНР), приета с постановление на Министерския съвет № 362 от [...] имат качествата на работодател; спрямо тях може да се ...

За собствениците и ползватели на моторни превозни средства

ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни [...] Нови промени при регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от [...] лицата по т. 3; 5. декларация, че кандидатстващият търговец не е в производство по обявяване в несъстоятелност; 6. документ, доказващ, че лицето по ал. [...] че кандидатстващият търговец не е в производство по обявяване в несъстоятелност; ...

СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

няколко солидарни длъжници или ипотекарни и заложни длъжници. Спирането се [...] Често срещани случаи на спиране на изпълнителното производство са при откриване или предстоящо откриване на производство по несъстоятелност. [...] производство са при откриване или предстоящо откриване на производство по несъстоятелност. Спирането по този ред е особено, когато са налице няколко [...] производство по несъстоятелност. Спирането по този ред е ...
Спиране , изпълнително , производство , несъстоятелност
Спиране , изпълнително , производство , несъстоятелност
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg