Разваляне на дарение по взаимно съгласие

Разваляне на дарение по взаимно съгласие

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Разваляне на дарение по взаимно съгласие

Отмяна на дарения

[...] ОТМЯНА НА ДАРЕНИЕ Чл. 55 от Семейния кодекс, приет през 2009 г., гласи, че даренията, [...] гражданските закони, или ако отмяната е предвидена в договора за дарение или в брачния договор. Така според чл. 87 от ЗЗД развалянето [...] дарение или в брачния договор. Така според чл. 87 от ЗЗД развалянето е възможност за преустановяване действието на даден договор поради неизпълнение [...] договорно неизпълнение ...

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане!

се замисля за старините си. Не създадох свое семейство,сам се [...] от двамата не изпълнява задълженията си, не мога да искам разваляне на договора по искане на Радеви – при обективна невъзможност [...] грижи за мен; при влошаване чисто нравствените ни отношения; по взаимно съгласие. На същите основания може и да се развали договора [...] за мен; при влошаване чисто нравствените ни отношения; по взаимно съгласие. ...
Разваляне на дарение по взаимно съгласие
Разваляне на дарение по взаимно съгласие
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg