Отмяна на дарение

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Отмяна на дарение

Отмяна на дарение

Отмяна на дарение Договор за дарение Когато се сключва договор за Отмяна на дарение [...] Отмяна на дарение Договор за дарение Когато се сключва договор за дарение, дарителят прехвърля правото си [...] абсолютно никакви задължения към дарителя при положение, че е приел дарението [...] е морално задължен да е благодарен на дарителя. Начин на отмяна на дарение ...

Субективната страна на договора за ДАРЕНИЕ

Относно [...] Субективната страна на договора за ДАРЕНИЕ Относно същността на дарението, се изразява в желанието на дарителя да облагодетелства безвъзмездно дарения. [...] отношение на лицето към акта на даването е типично за дарението и представлява основният разграничителен критерий между него и изпълнението на [...] продиктувана от общоустановения ред, което прави невъзможно да се иска отмяна по чл. 227, ал. 2 ЗЗД. ...

Как да отменя дарение?

Преди години дарих [...] Как да отменя дарение? Преди години дарих на сина си апартамент, където да живее [...] направя по въпроса? Какво трябва да знам за договора за дарение? Когато сключвам договор за дарение, аз (дарителят) веднага прехвърлям правото [...] апартамент или кола – на друго лице (дарения). Договорът за дарение е безвъзмезден. Това означава, че дареният не поема никакви задължения [...] към мен, ако ...

Запазената част от наследство

[...] на което е завещано или дарено ( има случаи и на дарение) наследството. Също така тези, които наследяват по закон трябва да [...] искат намаление на въпросното завещание или дарение до размера, който е необходим да допълни запазена им част. [...] се отмени. В противен случай не може да се иска отмяна на сделката след продажбата преди вписването на исковата молба и [...] и след като е ...

Отмяна на дарения

ОТМЯНА НА ДАРЕНИЕ Чл. 55 от Семейния кодекс, приет през 2009 г., гласи, [...] ОТМЯНА НА ДАРЕНИЕ Чл. 55 от Семейния кодекс, приет през 2009 г., гласи, че даренията, [...] след развода в случаите, посочени в гражданските закони, или ако отмяната е предвидена в договора за дарение или в брачния договор. [...] гражданските закони, или ако отмяната е предвидена в договора за дарение или в брачния договор. Така ...

Договорът за замяна

Законово определение [...] при необходимост от такава за другата страна и възможност за отмяна на дарението от дарителя в случай на неизпълнение на това [...] от такава за другата страна и възможност за отмяна на дарението от дарителя в случай на неизпълнение на това задължение спрямо [...] за атакуването им чрез предявяване на ...

Как да направя дарението?

Това зависи от предмета, който ще подарявам. [...] Как да направя дарението? Това зависи от предмета, който ще подарявам. Когато дарявам движима [...] дарител, и на надареното лице. Същото изискване има и при дарение на МПС (моторно превозно средство); Когато дарявам недвижим имот е [...] необходимо дарението да бъде извършено пред нотариус, във формата на нотариален акт. [...] на сделката. Какви разходи трябва да направя при договора ...

Обявяването на смърт на безследно изчезнал!

Отсъствието може да продължи повече време и [...] обявен за починал, той има право: да подаде иск за отмяна на съдебното решение за обявяване на смъртта срещу мен, когато [...] всички имоти, които са отчуждени по безвъзмезден начин (например чрез дарение); да получи сумата срещу отчуждените по възмезден начин имоти (например Правата и ...

Дарение

При договора за Дарение едно лице Дарител отстъпва безвъзмездно нещо [...] Какво представлява дарението? При договора за Дарение едно лице Дарител отстъпва безвъзмездно нещо на друго лице, наречено [...] да дължи нищо срещу това. По своята същност договорът за дарение представлява едностранен договор. Договор защото двете страни постигат съгласие едната [...] страна да отстъпи/дари, а другата да приеме дарението. Едностранен е договорът, тъй ...

Какво е неоснователно обогатяване?

Как мога [...] само при настъпването на определени факти, напр. сключване на договор (дарение) или по волята на лицето, напр. при плащането на чуждо [...] сила, напр. договорът, по който съм платил е развален, или дарението, което съм направил, е отменено. Изискуемостта на вземането, респ. началото [...] договора е различна от тази, за която сме се съгласили. Отмяна на дарение Когато отменя направеното от мен ...
Отмяна на дарение
Отмяна на дарение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg