Образуване , изпълнително , производство , гпк

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Образуване , изпълнително , производство , гпк

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ГПК С ИЗПЪНИТЕЛЕН ТИТУЛ

С промяната в ЗМДТ през 2012 г. изрично се [...] публичните вземания за местни данъци и такси по реда на ГПК. Масова практика при образуване на такива производства е да се [...] данъци и такси по реда на ГПК. Масова практика при образуване на такива производства е да се възлага на съдебния изпълнител [...] съответната община съдебните изпълнители по възлагане имат право да образуват изпълнително дело и да предприемат изпълнителни действия по ...

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ДОПК

описи и оценки; насрочване на публични продажби; обжалване на действие, [...] В производството по ДОПК съдебният изпълнител се движи по законовия ред, предвиден [...] публични продажби; обжалване на действие, извършено от съдебния изпълнител.Образуването на изпълнителното дело по реда на ДОПК се извършва на основание, в [...] Образуването на изпълнителното дело по реда на ДОПК се извършва на [...] държавни органи. Изпълнителните титули, ...

ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО С ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД

Образуването на обезпечително дело и налагането на обезпечителни мерки се извършват обезпечителни мерки се извършват по реда на ГПК. [...] Образуването на обезпечително дело и налагането на обезпечителни мерки се извършват [...] и налагането на обезпечителни мерки се извършват по реда на ГПК. На първо място следва да има издадена обезпечителна заповед, издадена [...] заповед, той следва единствено да я приложи и изпълни. За образуване на ...
Образуване , изпълнително , производство , гпк
Образуване , изпълнително , производство , гпк
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg