Наследяване по коляно

Наследяване по коляно

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Наследяване по коляно

Наследяването по закон от братя и сестри

погасяват политическите, семейните, и чисто личните права, но имуществените права [...] и чисто личните права, но имуществените права не се погасяват. Наследяването е именно актът на преминаване на наследството в имуществото на [...] наследника. Правата на наследяване на братята и сестрите на наследодателя, заедно с възходящите от [...] условие, че няма наследници от другите редове. законът не допуска наследяване по право на заместване за ...

КОИ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛ

наследниците по закон влизат лицата, които се намират в родствена [...] тях, които имат право да получат наследството, се призовават към наследяване. Последното обаче не ги лишава от качеството на наследници по [...] те имат ex lege. Според българския съд в основата на наследяването по закон е родството, което представлява връзка, основана на произхода [...] на семейното право. Изключение прави само съпругът, чието право на наследяване се ...

Делба на наследство - общи положения. Видове. Действие.

Делба на наследство - общи положения. Видове. [...] дялове - при наследство по право на заместване (наследници от 1-во коляно). Съдебна делба - когато сънаследниците не постигнат съгласие относно разпределението на [...] Искът за унищожаване до 1 ...
Наследяване по коляно
Наследяване по коляно
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg