Наследници на починал

Наследници на починал

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Наследници на починал

Удостоверение за наследници

Най-напред в молбата трябва [...] Удостоверение за наследници. Най-напред в молбата трябва да посоча моите лични данни. След [...] да посоча моите лични данни. След това следват данните на починалия, за когото ще искам удостоверение за наследници (имена, ЕГН, дата [...] следват данните на починалия, за когото ще искам удостоверение за наследници (имена, ЕГН, дата на раждане, гражданство, месторождение, ...

Удостоверение за наследници

[...] Удостоверение за наследници За да ви се издаде удостоверение за наследници, е нужно да подадете молба- декларация в кметството на общината [...] да предоставите личната си карта и акта за смърт на починалия. Ако някой друг действа от ваше име, ще трябва той [...] заплащате държавна такса. Тя е различна за всяка община. Всички наследници имат право да се ползват от удостоверението, след като се [...] ползват от удостоверението, след като се издаде. ...

Продаване на наследство

[...] Единственото, което сте длъжни да гарантирате ( докажете) с удостоверение за наследници е, че сте наследник. За да продадете наследството си, трябва [...] от него. Също така го продавате, след като наследодателят е починал. При положение, че продавате наследството си сте длъжни да обезщетите някой ...

КОИ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛ

наследниците по закон влизат лицата, които се намират в родствена [...] В кръга на наследниците по закон влизат лицата, които се намират в родствена връзка [...] изключват по-далечните. По този начин се образуват четири реда законни наследници , като само тези от тях, които имат право да получат [...] към наследяване. Последното обаче не ги лишава от качеството на наследници по закон, което те имат ex lege. Според българския съд [...] качеството ...

Саморъчно завещание

Какво представлява саморъчното завещание? [...] може да поиска от районния съдия по мястото, където е починал завещателят да определи срок за представяне на саморъчно завещание, за на ...

Обявяването на смърт на безследно изчезнал!

Отсъствието може да продължи повече време и [...] за обявяване на смърт трябва да се посочат и предполагаемите наследници на лицето. Тя трябва да се разпрати до общината, района [...] или кметството, където лицето последно е живяло, до наследниците или другите заинтересовани с цел да се разгласи. Какво ще [...] ми се окаже жив, след като е бил обявен за починал, той има право: да подаде иск за отмяна на съдебното ...

Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба.

Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба. [...] бъда частен тъжител по наследство, когато пострадалият от престъпление е: починал след като е подал частна тъжба, то аз като негов [...] наследник мога да продължа делото; починал преди да подаде тъжба – тогава като негов наследник имам [...] ми като ...

Възстановяване на запазената част

[...] е накърнена, упражнява това право спрямо лица, които не са наследници по закон, необходимо е той да е приел наследството по [...] за нейното допълване, както когато заветниците или надарените не са наследници по закон, така и ако безвъзмездно облагодетелстваните лица са потенциални [...] наследници - роднини, които в конкретния случай не са призовани да наследяват. [...] разпоредил чрез дарение в полза на свой низходящ, който е починал преди него, и ...

Данъчно-осигурителни въпроси, проблеми и задължения при наследяване на ЕТ

на ЕТ [...] при наследяване на ЕТ След смъртта на наследодателя (Едноличен търговец), наследниците имат задължение да подадат декларация за полученото наследство в шестмесечен [...] г. Така например ако фирмата има работници/служители и някой от наследниците е поел предприятието като е обективирал това с определени действия [...] (например чрез заверяване на споразумение с другите наследници пред нотариус или мълчаливо (като е продължил ...

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

[...] компенсация - пострадали, претърпели имуществени вреди от престъплениeето. Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правото на подпомагане и финансова компенсация [...] престъплението, правото на подпомагане и финансова компенсация преминава върху неговите наследници или върху лицето, с което се е намирал във фактическо [...] надвишава 10 000 лв. Когато финансовата компенсация се предоставя за издръжка на наследници или върху лицето, ...
Наследници на починал
Наследници на починал
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg