Наказание за тежка телесна повреда

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Наказание за тежка телесна повреда

Леки телесни повреди. Реторсия

с разстройство на здравето [...] В практиката съществуват отклонения досежно същността на този вид лека телесна повреда. В някои случаи не се отчитат необходимите признаци на [...] практиката съществуват отклонения досежно същността на този вид лека телесна повреда. В някои случаи не се отчитат необходимите признаци на това [...] на дееца, но и на подсъдността на деянието. Този вид телесна повреда изисква да е налице разстройство на ...

Причиних лека телесна повреда

и счупени ностни кости. Какво [...] Падна ми пердето и го понаплясках. Причинил съм му лека телесна повреда - хематом и счупени ностни кости. Какво да очаквам като [...] ми пердето и го понаплясках. Причинил съм му лека телесна повреда - хематом и счупени ностни кости. Какво да очаквам като последствия [...] евентуална присъда, размер на глоби и обезщетения и т.н.? Леката телесна ...

Престъпления против здравето - видове телесни повреди.

повреди е всъщност засягане на здравето на човешката личност,следователно можем [...] престъпления против здравето.Законът различава три вида телесни повреди:тежка,средна и лека. Тежка телесна повреда В НК се съдържат множество хипотези,при които телесната [...] против здравето.Законът различава три вида телесни повреди:тежка,средна и лека. Тежка телесна повреда В НК се съдържат множество хипотези,при ...

Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)

Когато звънецът на вратата е придружен с [...] мога да търся правата си; може да ми бъде нанесена телесна повреда при използване на сила или помощни средства (палки, белезници [...] да търся правата си; може да ми бъде нанесена телесна повреда при използване на сила или помощни средства (палки, белезници и [...] районното поделение на МВР. Виновният случител подлежи и на дисциплинарно наказание; ...

Лека телесна повреда

престъпления против личността. Посегателствата срещу здравето и телесната неприкосновеност се [...] Лека телесна повреда Престъпленията против здравето са втора група престъпления против личността. Посегателствата [...] Посегателствата срещу здравето и телесната неприкосновеност се изразяват в различни по характер и степен увреждания, [...] в най- леките случаи- в причиняване на болка или страдание. Телесната повреда ...

Телесни повреди

повреда? [...] Какво е телесна повреда? Причиняването на телесна повреда е друго престъпление против личността. Какво е лека телесна повреда? [...] здравето на друг човек чрез нарушаване на анатомичната му цялост. Телесна повреда са и физическата болка и страданието. Необходимо е да [...] на друг човек чрез нарушаване на анатомичната му цялост. Телесна повреда са и физическата болка и страданието. ...
Наказание за тежка телесна повреда
Наказание за тежка телесна повреда
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg