Наказание за средна телесна повреда

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Наказание за средна телесна повреда

Леки телесни повреди. Реторсия

с разстройство на здравето [...] В практиката съществуват отклонения досежно същността на този вид лека телесна повреда. В някои случаи не се отчитат необходимите признаци на [...] практиката съществуват отклонения досежно същността на този вид лека телесна повреда. В някои случаи не се отчитат необходимите признаци на това [...] на дееца, но и на подсъдността на деянието. Този вид телесна повреда изисква да е налице разстройство на ...

Причиних лека телесна повреда

и счупени ностни кости. Какво [...] Падна ми пердето и го понаплясках. Причинил съм му лека телесна повреда - хематом и счупени ностни кости. Какво да очаквам като [...] ми пердето и го понаплясках. Причинил съм му лека телесна повреда - хематом и счупени ностни кости. Какво да очаквам като последствия [...] евентуална присъда, размер на глоби и обезщетения и т.н.? Леката телесна ...

Престъпления против здравето - видове телесни повреди.

повреди е всъщност засягане на здравето на човешката личност,следователно можем [...] против здравето.Законът различава три вида телесни повреди:тежка,средна и лека. Тежка телесна повреда В НК се съдържат множество хипотези,при които телесната повреда [...] здравето.Законът различава три вида телесни повреди:тежка,средна и лека. Тежка телесна повреда В НК се съдържат множество хипотези,при които телесната повреда е [...] средна и лека. Тежка телесна ...

Упражненото насилие от страна на полицейски служители срещу български гражданин

насилие от страна на полицейски служители срещу български гражданин, заподозрян [...] полицаи започва дисциплинарно производство. То завършва с налагането на дисциплинарно наказание на двама от тях поради незаконното задържане – да не [...] употреба на сила, поради което не му е даложено никакво наказание. На същата дата жалбоподателят сезира и районната прокуратура в Казанлък. [...] т. 2 във вр. с чл. 130 от НК (причиняване на ...

Лека телесна повреда

престъпления против личността. Посегателствата срещу здравето и телесната неприкосновеност се [...] Лека телесна повреда Престъпленията против здравето са втора група престъпления против личността. Посегателствата [...] Посегателствата срещу здравето и телесната неприкосновеност се изразяват в различни по характер и степен увреждания, [...] в най- леките случаи- в причиняване на болка или страдание. Телесната повреда ...

Какво представлява бързо производство по наказателни дела?

такова срещу човек? [...] извършил човек, се предвижда затвор до 3 години или друго по-леко наказание. Така например, ако по непредпазливост (т.е. не умишлено) човек причини [...] Така например, ако по непредпазливост (т.е. не умишлено) човек причини средна телесна повреда (избие зъби, след което говора се затруднява или [...] например, ако по непредпазливост (т.е. не умишлено) човек причини средна телесна повреда (избие зъби, след ...

Телесни повреди

повреда? [...] Какво е телесна повреда? Причиняването на телесна повреда е друго престъпление против личността. Какво е лека телесна повреда? [...] здравето на друг човек чрез нарушаване на анатомичната му цялост. Телесна повреда са и физическата болка и страданието. Необходимо е да [...] на друг човек чрез нарушаване на анатомичната му цялост. Телесна повреда са и физическата болка и страданието. Необходимо ...
Наказание за средна телесна повреда
Наказание за средна телесна повреда
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg