Извънреден труд

Извънреден труд

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Извънреден труд

Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд

[...] Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд Чл. 143 КТ дефинира извънредния труд като труд извън установеното работно [...] и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител. Този труд се полага извън определената в чл. 136 КТ нормална продължителност на [...] работното време. Правилото е, че извънредният труд е забранен. Допуска се по изключение само в определени случаи: [...] извършване на усилена сезонна работа ...

Извънреден труд

Извънреден труд Извънредния труд е труд, който е извън вече установеното Извънреден труд [...] Извънреден труд Извънредния труд е труд, който е извън вече установеното работно време. За полагането на [...] извънредния труд е нужно да се издаде заповед от работодателя . Тя трябва [...] и може да бъде писмена или устна. По принцип извънредният труд е забранен от Кодекса на труда. Допуска се само в [...] при поправка на щети от бедствия. ...

Зачитане за осигурителен стаж на времето, през което е положен извънреден труд

основание чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и [...] осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът [...] стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от [...] изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през ...

Извънреден труд

Извънреден е този труд, който се полага въз основа [...] Какво е извънреден труд? Извънреден е този труд, който се полага въз основа на сключен вече трудов договор [...] на работодателя или на съответния ръководител. Кога е позволен извънредният труд? Поначало извънредният труд е забранен, но се допуска при изключение [...] усилена сезонна работа. Каква може да бъде продължителността на извънредния труд? Извънредният труд ...

Какво е нужно да знаем за извънредния труд

Чл. 143 КТ дефинира извънредния [...] Чл. 143 КТ дефинира извънредния труд като труд извън установеното работно време, полаган от работника или служителя, по [...] и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител. Този труд се полага извън определената в чл. 136 КТ нормална продължителност на [...] работното време. Правилото е, че извънредният труд е забранен. Допуска се по изключение само в определени случаи: [...] извършване на усилена сезонна работа ...

Извънреден труд

извънреден труд, когато работя извън установеното в трудовия ми договор [...] Полагам извънреден труд, когато работя извън установеното в трудовия ми договор работно време, през почивните дни или по време [...] зависимост от това в кои интервали на денонощието работя, извънредният труд бива дневен и нощен. Работодателят ми или негов представител (например [...] Работодателят ми или негов представител (например управител) постановява полагането ...

Задължителната непрекъсната почивка след положен извънреден труд

основание чл. 153, ал. 4 от КТ за положен извънреден [...] На основание чл. 153, ал. 4 от КТ за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на [...] или служителят има право, освен на увеличено заплащане на този труд, също и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в [...] и внасят върху получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Възнаграждението, ...

Какво е надомна работа

работите основно или допълнително? Не можете, не трябва да излизате [...] надомна работа! Надомната работа е правно регламентирана в Кодекса на труда и достатъчно защитена! Как се наема работник за надомна работа? [...] работник и работодател за извършване на надомна работа се сключва трудов договор в, който може да се договори изпълнение на трудовите [...] при нужда се представя на изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда [...] ". ...

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ по ЗЗБУТ

Задължение на всеки работодател е да [...] всеки работодател е да осигури здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така [...] носи отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите, както и от това дали [...] трябва да подаде годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда [...] разходи, свързани с осигуряването на ...

Времетраене на работния ден

[...] непълен работен ден може да се сключи, за извършване на труд, трудов договор. От своя страна пълният работен ден бива три [...] Като работник нормалното ми работно време , регламентирано в Кодекса на труда е 8 часов работен ден. Всяка седмица по 5 дена работа са [...] Работодателят има право да удължава работното време според Кодекса на труда. Разбира се, той може да прави това в установени граници, [...] седмици преди това. ...
Извънреден труд
Извънреден труд
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg