Европейско финансиране за фирми

Европейско финансиране за фирми

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Европейско финансиране за фирми

С какво се занимава Сметната палата?

С какво се занимава Сметната палата? [...] да ме провери е Сметната палата. държавните предприятия; търговските дружества (фирми) с 50 и над 50 на сто държавно и или общинско участие ...

Фирми, финансирани от Европейския съюз

Фирми, финансирани от Европейския съюз Достъп до финансиране от страна на Фирми, финансирани от Европейския съюз [...] Фирми, финансирани от Европейския съюз Достъп до финансиране от страна на [...] получите от ЕС, местните финансови институции могат да предоставят допълнително финансиране за предприятия. Условията на финансиране — размерът, срокът, лихвеният процент [...] и са с нестопанска цел те също ...

Юридически услуги

Административно право [...] Процесуално представителство Обслужване на публични дружества Прекратяване и ликвидация на фирми Промяна на капитал, дялове, акции Промяна на обстоятелства във фирма [...] Регистрация на АД-специфично Регистрация на АД и ЕАД Регистрация на Европейско дружество Регистрация на ЕООД Регистрация на ЕТ ...
Европейско финансиране за фирми
Европейско финансиране за фирми
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg