Договор за недвижими имоти

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Договор за недвижими имоти

Особености при закупуване на недвижим имот

Особености при закупуване на недвижим имот [...] Особености при закупуване на недвижим имот При сключване на договор за покупко- продажба на недвижим имот според ...

Предварителен договор и искът за сключване на окончателен договор

Предварителния договор е самостоятелен вид договор, чрез който [...] Предварителен договор Предварителния договор е самостоятелен вид договор, чрез който страните подготвят сключването на окончателен договор. Той трябва [...] да съдържа всички уговорки за съществените условия на окончателния договор. Чрез иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД страната по предварителния [...] договор упражнява правото да иска от другата страна да изпълни задължението [...] си ...

Покупко-продажба на недвижим имот

С договора за покупко-продажба [...] осъществява прехвърлянето на правото на собственост върху недвижим имот С договора за покупко-продажба на недвижими имот продавачът се задължава да прехвърли [...] на собственост върху недвижим имот С договора за покупко-продажба на недвижими имот продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на [...] имот срещу цена, която купувачът се задължава да му плати (договорът за продажба ...

Отдаване под наем на недвижим имот чрез брокер (наемател,наемодател,купувач,продавач)

имот(наемател,наемодател,купувач,прадавач) Аз съм наемодател [...] недвижим имот(наемател,наемодател,купувач,прадавач) Аз съм наемодател Един от възможните варианти на договор в този случай е договор за управление и отдаване под [...] възложител (аз, отдаващ имота) и управител (брокер/лице, представляващо агенция за недвижими имоти). С него управителят се задължава да управлява от мое [...] (аз, отдаващ имота) и ...

Правата ми при продажба на недвижим имот!

[...] взел съм предвид всички необходими фактори, свързани с пазара на недвижими имоти, но се нуждая от финансови средства в по-големи размери, [...] съм предвид всички необходими фактори, свързани с пазара на недвижими имоти, но се нуждая от финансови средства в по-големи размери, или [...] решение дали да използвам услугите на консултант или брокер на недвижими имоти. Обикновено това са лица, които продължително се занимават със [...] дали да използвам ...

Недвижими имоти

Недвижими имоти гр.Варна, Адвокат Юлия Данова Част от дейностите, които предоставм гр.Варна, Адвокат Юлия Данова [...] Недвижими имоти гр.Варна, Адвокат Юлия Данова Част от дейностите, които предоставм на [...] с реализирането и упражняването на правото им на собственост върху недвижими имоти, са следните: Снабдяване с необходимите документи за установяване ...

Купуване на имот „ на зелено”

Стъпки, [...] Стъпки, които трябва да се предприемат преди да се подпише договор 1.Първата стъпка е да се направи справка в Имотния регистър [...] да: се направи устна справка за вписванията по партида на недвижимия имот; да се получи незаверен препис или извлечение от нея; [...] в Търговския регистър за лицето, с което ще се сключва договор. Може да се направи устна или писмена справка . Със справката, [...] задачата си да построи ...

Какъв е ефектът на дарение на имот, за който е изтекла придобивна давност?

Недопустимо е собственикът на имота да [...] го придобие повторно на друго основание. Дарението е безвъзмезден едностранен договор, по силата на който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо, [...] а надареният го приема. Договорът се сключва въз основа на съвпадащите волеизявления на дарителя и [...] сключи с лицето, което се легитимира като собственик на имота, договор за придобиване на правата му. Посоченото не важи, ако владелецът [...] сключи ...

ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно недвижим имот на дарения, [...] СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕДУРАТА С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно недвижим имот на [...] дарения, който го приема. "Веднага" означава, че договорът е между живи и действието му настъпва веднага за разлика [...] което поражда своето действие едва след откриването му. Безвъзмездността на договора е проява на animus donandi ...

Право на собственост,придобито по давност или по документи – удостоверяване с констативен нотариален акт

Констативен нотариален акт [...] Сюжетът е следния… В българското законодателство правото на собственост върху недвижими имоти се удостоверява със специално предвидени документи – нотариални актове, [...] е следния… В българското законодателство правото на собственост върху недвижими имоти се удостоверява със специално предвидени документи – нотариални актове, съдебни [...] ще се произнесе относно ...
Договор за недвижими имоти
Договор за недвижими имоти
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg