Брачен договор

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Брачен договор

Брачен договор

БРАЧЕН ДОГОВОР Брачният договор представлява съглашение между мъж и жена, свързано БРАЧЕН ДОГОВОР [...] БРАЧЕН ДОГОВОР Брачният договор представлява съглашение между мъж и жена, свързано със създаването и [...] със създаването и съществуването на брачен съюз помежду им и насочено към уреждане на имуществените им [...] в случай на неговото прекратяване. В европейската правна теория брачния договор се определя ...

Брачен договор

[...] Какво представлява брачния договор Договорен имущественобрачен режим се установява чрез сключването на брачен договор. Това [...] брачния договор Договорен имущественобрачен режим се установява чрез сключването на брачен договор. Това е двустранен договор, който поражда права и задължения [...] е двустранен договор, който поражда права и задължения и за двете страни. В [...] на прекратяване на брака с развод или ...

Брачен договор

Брачният договор е такъв вид споразумение, което се сключва [...] Какво представлява брачният договор? Брачният договор е такъв вид споразумение, което се сключва между съпрузи по [...] повод на уреждане на материални/ имуществени права. Предметът на брачния договор обхваща три големи групи имуществени отношения между съпрузи, които на [...] задължения на съпрузите, възникнали през време на брака С брачния договор страните ...

Отношения между съпрузите

[...] на брака. Те немогат да бъдат предмет на договаряне с брачен договор. В Семейния кодекс се дава рамкова регламентация като не [...] брака. Те немогат да бъдат предмет на договаряне с брачен договор. В Семейния кодекс се дава рамкова регламентация като не се [...] може да бъде : имуществена разделност, законов режим на общност или договорен режим. До установяване на светското право имуществените отношения са били [...] режими, то съществува и ...

Международна компетентност при развод и унищожаване на брака при отношения с международен елемент

относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни [...] на един от тези закони. Ако споразумението е част от брачен договор, трябва да са изпълнени изискванията за форма този договор. [...] един от тези закони. Ако споразумението е част от брачен договор, трябва да са изпълнени изискванията за форма този договор. Когато [...] това право е в съответствие с основните права, определени в Договорите и в ...

Европейско удостоверение за наследство!

Миналата година почина [...] другите засегнати лица и наследници; друга нужда информация като например брачен договор. След като подам необходимите документи, съдът ще реши дали [...] засегнати лица и наследници; друга нужда информация като например брачен договор. След като подам необходимите документи, съдът ще реши дали е [...] наследството си. Решението на ...
Брачен договор
Брачен договор
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg