Приемане на наследство

Приемане на наследство

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Приемане на наследство

Наследство по опис на наследствени дългове

Все по-чести стават случаите, в които [...] то е най-добре да се пристъпи към изричен отказ от наследство. Това е законово заложена възможност всеки наследник да заяви, че [...] не иска нищо от наследството, и по този начин, най-грубо казано, да се отърве от [...] тежести и проблеми, свързани с него. На практика отказът от наследство представлява едностранно волеизявление на наследник с цел да бъде прекратено [...] това до районния съд, в района на ...

Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите!

за задълженията и заветите. [...] (с изключение на личните му).Това са правата, които преминават по наследство. За осъществяване на тези права наследниците могат да упражнят искове: [...] наследниците на наследодателя за заплащане на наследствено вземане; иск за наследство - това е иск на наследника срещу трето лице, което държи [...] когато се повдига въпроса за недостойнство, за отпадане правото на наследство на съпруга поради прекратяване на брака. ...

Делба на наследство - общи положения. Видове. Действие.

Делба на наследство - общи положения. Видове. [...] Делба на наследство - общи положения. Видове. Действие. Когато наследодателя е оставил само един [...] наследник цялото наследство преминава в негова полза. Но когато има няколко наследници между [...] вещта Наследника може да иска делба трябва да приеме откритото наследство. Правото да се иска делба не е ограничено със срокове. [...] общ дял равен на сбора на личните им дялове - при наследство ...

Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД

Продажба на дружествени дялове в ЕООД или [...] заявление по образец А4 заедно с други документи- молба за приемането ви като съдружник в ООД/ЕООД; протокол от Общо ...

КОИ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛ

В кръга на [...] като само тези от тях, които имат право да получат наследството, се призовават към наследяване. Последното обаче не ги лишава от [...] във втора или по-горна степен, първите получават две трети от наследството, а възходящите - една трета. (8) В случаите на предходните алинеи еднокръвни [...] и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години [...] от ...

Завещание. Запазена част

осемнадесет години, което не е поставено под запрещение, може да [...] дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството [...] .Разполагаема част е частта от наследството вън от запазената част е разполагаемата част на наследодателя. Запазената [...] а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството. Също така, две лица не могат да завещават с един [...] да се уговарят никакви възнаграждения ...

Издаване на европейско удостоверение за наследство

Използването на европейско удостоверение [...] Цел на издаването Използването на европейско удостоверение за наследство не е задължително . Удостоверението не заменя вътрешните документи, използвани за [...] да се използва от наследници, заветници с преки права върху наследството и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество, на [...] е международно компетентен, заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследство ...

Как се наследяват дял и поименни акции?

Как се наследяват дял и поименни акции? [...] дружество, трябва да подадете искане до 3 месеца след откриване на наследството. Ако станете съдружник, изпълнявате всички задължения на дружеството. Откажат ли [...] дял. Когато нямате желание да бъдете съдружник, правите отказ от наследство. Дружеството е длъжно да ви изплати дела на наследодателя и [...] дружество. Нужно е да подадете заявление до дружеството, че приемате наследството и искате името ...

Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? Реституция

Как да възстановя собствеността си върху земеделска [...] Наследодателят ми е бил частен собственик на земята, която след приемане на Закона за трудовата поземлена собственост през 1946 г. (отменен през в сградата на съответната ...

Отказ от наследство

Отказът от наследство, както и приемането [...] Същност на процедурата Отказът от наследство, както и приемането на наследство, са едностранни волеизявления. Отказът от наследство е едностранен акт, който [...] (молба) пред районния съдия, в района на който е открито наследството. Вписва се в особена книга за приемане и отказ от [...] който е открито наследството. Вписва се в особена книга за приемане и отказ от наследство. С отказ ...
Приемане на наследство
Приемане на наследство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg