ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Граждански договор

При [...] Граждански договор При граждански договор имаме от една страна изпълнител и от друга страна възложител. [...] задължава да предостави определен производствен резултат. Има няколко вида граждански договори: за предоставяне на фактическо действие, за извършване на правни действия, [...] управление на търговско дружество и др. Разликата между граждански и трудов договор се изразява в няколко неща. При трудовия договор има [...] на търговско дружество и др. ...

Трудово право

Трудовото право гр. Варна, Адвокат Юлия Данова Ключов въпрос за трудовото Варна, Адвокат Юлия Данова [...] Трудовото право гр. Варна, Адвокат Юлия Данова Ключов въпрос за трудовото право е трудовият договор, по силата на който работниците и [...] Адвокат Юлия Данова Ключов въпрос за трудовото право е трудовият договор, по силата на който работниците и служителите ...

Времетраене на работния ден

В условията на пълен или непълен работен ден [...] работен ден може да се сключи, за извършване на труд, трудов договор. От своя страна пълният работен ден бива три вида: [...] ден може да се сключи, за извършване на труд, трудов договор. От своя страна пълният работен ден бива три вида: работно [...] поне две седмици преди това. При липса на компенсация, след прекратяване на трудовия договор, се изплаща извънреден труд. Налагането на намалено [...] седмици преди това. ...

Какви са правата на българите в ЕС когато работят там?

допълнителни права, от които свободно може да се възползвате. [...] време. Това е възможно в два случая – при сключен трудов договор и при стартиране на собствен бизнес. В първия случай [...] Това е възможно в два случая – при сключен трудов договор и при стартиране на собствен бизнес. В първия случай може [...] на държавата, в която кандидатствате. Ако бъдете одобрен и сключвате трудов договор, ...

Посредническа дейност по наемане на работа

дейност по наемане на работа [...] и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа, като посредниците могат да предоставят в [...] дейност, срока на регистрацията и съотв. номера на регистрирания посреднически договор за наемане на работа (при насочване и подпомагане за започване [...] на посредническа дейност по наемане на работа посредникът сключва посреднически договор с: 1. търсещите работа лица; ...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР Прекратяването на трудовия договор от работника или [...] ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР Прекратяването на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие е реализация на неговото [...] на работника или служителя.Чл. 326 КТ не предвижда изрични основания за прекратяване и оставя изцяло на преценката на работника или служителя решението [...] или служителя решението за прекратяване. ...

Изпитателният срок

Почти [...] Изпитателният срок Почти всички трудови договори се предшестват от изпитателен срок. Договорът, в който се включва [...] включва изпитателен срок може да се нарече предшестващ на окончателния трудов договор. Окончателният трудов договор може да е срочен или за [...] изпитателен срок може да се нарече предшестващ на окончателния трудов договор. Окончателният трудов договор може да е срочен или за неопределено [...] посочат вида му, ...

Не ми плащат редовно заплатата. Какви са правата ми?

Предвид действащата нормативна уредба в областта на трудовото [...] са правата ми? Предвид действащата нормативна уредба в областта на трудовото законодателство като съвестен работник/служител следва да се ползвам със закрилата [...] закона срещу злоупотреби от страна на работодателя. Изплащането на уговореното трудово възнаграждение е основно негово задължение. Неизпълнението на това задължение ме [...] мога да направя в случай на ...

Отпуск по майчинство

на държавата и обществото. [...] за бременноста си в размер на 90 % от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или [...] бащата или един от родителите ни, когато те работят по трудово правоотношение, но с моето съгласие. Ако съм осиновител или дете [...] съгласие. Предоставя се при поискване, като времето се признава за трудов стаж. Отпуск за кърмене и хранене на малко дете. ...

Брачен договор

[...] Какво представлява брачния договор Договорен имущественобрачен режим се установява чрез сключването на брачен договор. Това [...] е двустранен договор, който поражда права и задължения и за двете страни. В [...] определя собствеността през време на брака или в случай на прекратяване на брака с развод или унищожение. С брачният договор немогат [...] на прекратяване на брака с развод или унищожение. С брачният договор немогат ...
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg