Защо съм осъден без да знам

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Защо съм осъден без да знам

Защо съм осъден без да знам?

Какъв е начинът на връчване на уведомително писмо от банката до дъжника по договор за банков кредит за предсрочно изискуем кредит? При изпращане на длъжника на уведомително писмо от банката, с което кредитът се обявява за предсрочно изискуем, връчването би могло да бъде удостоверено от пощенския оператор съгласно Закона за пощенските услуги. Начинът на удостоверяване на връчването на уведомително писмо на банката, с ...

Солидарна отговорност. За какво да внимавам?

приятел ме помоли да се задължа солидарно с него по [...] направя възражение за прихващане. Така ако аз и Иван бъдем осъдени да върнем парите, които Иван е получил в заем (5000 лв.), [...] ситуация – ако Петър имаше да взема от Иван 500 лева (защото му е продал мобилен телефон например), аз дори и да [...] му е продал мобилен телефон например), аз дори и да знам за този дълг, не мога да направя възражение за прихващане. [...] Трябва да знам също, че ...

Освобождаване от разноски по изпълнително дело

и ме осъдиха да платя ремонта й. Освен това трябва [...] моя адвокат, така и на адвоката на другата страна. Вече знам какво да правя, щом получа покана за доброволно изпълнение. Ама [...] забравям, че дължа и лихва върху сумата, за която съм осъден! Също и адвокатски хонорар Дали не мога да си спестя [...] платя. Обаче той може и да не ми окаже съдействие, защото иска да ме натовари ...
Защо съм осъден без да знам
Защо съм осъден без да знам
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg