Депутатите обсъждат регулиране на дейностите с горива

Депутатите обсъждат регулиране на дейностите с горива

  • English
  • Български
  • Русский

Депутатите обсъждат регулиране на дейностите с горива

Депутатите обсъждат регулиране на дейностите с горива

Народни представители от групите на всички парламентарно представени партии предлагат въвеждане на регистрация и контрол върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с цел постигане на сигурност и предвидимост в търговията с нефт и продукти от нефтен произход и повишаване на енергийната стабилност на страната. Според вносителите новата нормативна уредба би довела до идентифициране на икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефтопродукти, намаляване на сивия сектор в основен бранш на българската икономика, повишаване събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности и осигуряване на лоялна конкуренция на пазара на горива в страната. В допълнение се счита, че с Проекта за Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход би се запълнила една празнота в българското законодателство, каквато в съседните държави няма, тъй като те вече са приели подобни отраслови закони.

 

 Депутатите обсъждат регулиране на дейностите с горива
 Депутатите обсъждат регулиране на дейностите с горива
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg