Учебен отпуск

  • English
  • Български
  • Русский

Учебен отпуск

Здравейте,
Аз съм студент редовно обучение - магистърска степен.От закона е видно,че имам право на платен отпуск в размер на 25 раб. дни за писане на дипломен проект, или магистърска теза, но в закона е упоменато, че това е само със съгласието на работодателя. Въпросът ми е дали има начин законов, чрез който може работодателят да бъде "накаран" да даде този полагаем отпуск?
 
 
 Учебен отпуск
 
Работя на трудов договор и същевременно съм ученик-студент? В този случай имам право да ползвам отпуск за обучение, който е гарантиран от Кодекса на труда. За да възникне това ми право, трябва да е налице всяко едно от следните условия:
 
  • трябва да уча в средно или висше учебно заведение;
  • да работя в условията на петдневна работна седмица;
  • да съм записан в задочна, вечерна или дистанционна форма на обучение 
Чл. 169 ал. 1 от Кодекса на труда гласи  “Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.”
 
При пръв прочит оставам с впечатление, че всички студенти имат право на отпуск. Министерството на труда и социалната политика разяснява, че под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение, поради което лицата, които са учащи се в редовна форма на обучение, нямат право на такъв отпуск.
 
необходимо е да получа съгласието на работодателя ми за ползването на такъв вид отпуск.
 
Отпуски за приемане в учебно заведение
За да се подготвя успешно за приемния изпит в учебното заведение, в което желая да продължа обучението си, мога да поискам от работодателя си платен отпуск в размер на:
 
6 работни дни – при кандидатстване в средно учебно заведение;
 
12 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ или за докторантура.
 
Ползването на този отпуск, както и неговият размер, зависят от съгласието на работодателя. Ако той не се съгласи, за мен остава възможността да ползвам неплатен отпуск в размер наполовина от посочените в горната хипотеза, а именно – 3 работни дни – при кандидатстване в средно учебно заведение и 6 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ или за докторантура. Важно! Не се изисква мотивиране на причината, поради която работодателят не дава своето съгласие.
 
Дори да не бъда приет там, където искам, в следващите години мога отново да ползвам такъв отпуск при същите условия като описаните по-горе, но в размер наполовина,ако веднъж съм ползвал такъв отпуск, независимо дали платен или неплатен, на следващата година при съгласие на работодателя ще почивам 3 работни дни – при кандидатстване в средно училище  6 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ, а при несъгласие ще ползвам неплатена отпуска в размер на един ден при кандидатстване в средно училище и 3 дни при кандидатстване във ВУЗ.
 
 
А относно обезщетението, ако се прекратят по взаимно съгласие по чл.325,т.1 право на обезщетение за 4 месеца - 7,20 лева за всеки работен ден..
  
Правото ми на учебен отпуск
 
Работя на трудов договор и същевременно съм ученик-студент? В този случай имам право да ползвам отпуск за обучение, който е гарантиран от Кодекса на труда. За да възникне това ми право, трябва да е налице всяко едно от следните условия:
 
трябва да уча в средно или висше учебно заведение;
 
да работя в условията на петдневна работна седмица;
 
да съм записан в задочна, вечерна или дистанционна форма на обучение –
 
Чл. 169 ал. 1 от Кодекса на труда гласи  “Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.”
 
При пръв прочит оставам с впечатление, че всички студенти имат право на отпуск. Министерството на труда и социалната политика разяснява, че под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение, поради което лицата, които са учащи се в редовна форма на обучение, нямат право на такъв отпуск.
 
необходимо е да получа съгласието на работодателя ми за ползването на такъв вид отпуск.
 
Отпуски за приемане в учебно заведение
За да се подготвя успешно за приемния изпит в учебното заведение, в което желая да продължа обучението си, мога да поискам от работодателя си платен отпуск в размер на:
 
6 работни дни – при кандидатстване в средно учебно заведение;
 
12 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ или за докторантура.
 
Ползването на този отпуск, както и неговият размер, зависят от съгласието на работодателя. Ако той не се съгласи, за мен остава възможността да ползвам неплатен отпуск в размер наполовина от посочените в горната хипотеза, а именно – 3 работни дни – при кандидатстване в средно учебно заведение и 6 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ или за докторантура. Важно! Не се изисква мотивиране на причината, поради която работодателят не дава своето съгласие.
 
Дори да не бъда приет там, където искам, в следващите години мога отново да ползвам такъв отпуск при същите условия като описаните по-горе, но в размер наполовина,ако веднъж съм ползвал такъв отпуск, независимо дали платен или неплатен, на следващата година при съгласие на работодателя ще почивам 3 работни дни – при кандидатстване в средно училище  6 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ, а при несъгласие ще ползвам неплатена отпуска в размер на един ден при кандидатстване в средно училище и 3 дни при кандидатстване във ВУЗ.
 
А и ако и това не помогне може да ползваш чл.171, ал.1, т.3 за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца НЕПЛАТЕН ОТПУСК
 
Учебен отпуск
Учебен отпуск
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg