Търговец на ток иска да изключи захранването на болницата в Пловдив заради дълг

Търговец на ток иска да изключи захранването на болницата в Пловдив заради дълг

  • English
  • Български
  • Русский

Търговец на ток иска да изключи захранването на болницата в Пловдив заради дълг

Търговец на ток иска да изключи захранването на болницата в Пловдив заради дълг – България

 
Търговец на свободния пазар поиска „Електроразпределение Юг“ да изключи захранването на УМБАЛ Пловдив на 9 юли за натрупани задължения за електроенергия. Съгласно Закона за енергетика „Електроразпределение Юг“ е задължена да изпълни заявката на доставчика на електроенергия за изключване на болницата.
 
 
 
На 27.06.2018 г. в „Електроразпределение Юг“ постъпи официална заявка от компания-търговец на електроенергия за преустановяване на електрозахранването към УМБАЛ Пловдив на 09.07.2018 г. Като причина са посочени неизплатени задължения за консумирано електричество на болницата към търговеца на електроенергия.
 
 
Търговецът е декларирал, че неговият клиент – УМБАЛ Пловдив е уведомен на 26.06.2018 г. за датата на преустановяването на захранването. Предвид обществената значимост на УМБАЛ Пловдив „Електроразпределение Юг“ уточнява, че болничният комплекс получава енергията си от търговец на свободния пазар. УМБАЛ Пловдив заплаща към „Електроразпределение Юг“ единствено цени за ползване на мрежовите услуги на дружеството , които се регулират от КЕВР и не подлежат на пряко договаряне.
 
 
„Електроразпределение Юг“, като мрежови оператор, е задължен съгласно Закона за енергетиката да спази процедурата и да изпълни заявката, постъпила от доставчика на електроенергия. Ролята на „Електроразпределение Юг“ в подобни случаи е ясно регламентирана от Закона за енергетиката в нормативно установените ангажименти на мрежовите оператори на свободния пазар.
 
В тази връзка „Електроразпределение Юг“ няма отношение към въпросите, касаещи търговските взаимоотношения между УМБАЛ Пловдив и избрания от болницата доставчик на електроенергия – относно размер на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и т.н.
Търговец на ток иска да изключи захранването на болницата в Пловдив заради дълг
Търговец на ток иска да изключи захранването на болницата в Пловдив заради дълг
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg