Три районни съдилища са натоварени с дела заради мигрантите

Три районни съдилища са натоварени с дела заради мигрантите

  • English
  • Български
  • Русский

Три районни съдилища са натоварени с дела заради мигрантите

Три са районните съдилища с най-голямо постъпление на дела във връзка с мигрантите – това са Царево, Свиленград и Сливница. 

 

За периода от юни д септември броят на новите дела са били 329 за Царево, 107 за Свиленград и 83 за Сливница. Това са производства по чл. 279, чл. 280 и чл. 281 от НК и свързаните с тях частни наказателни дела.
 
Това показва анализ на натовареността на районните съдилища, в чийто район са включени територии по южната и западната граница, приет от Съдийската колегия.
 
В обхвата на проверката са били още съдилищата в Малко Търново,Средец, Елхово, Тополовград, Петрич, Гоце Делчев, Трън, Кула, Берковица.
 
Преобладаващият брой дела е за незаконно преминаване на границата (чл. 279 от НК) и много по-малко за каналджийство и за подпомагане на чужденци да пребивават или преминават през страната. Прави впечатление, че за изследвания период в Специализирания наказателен съд е било образувано само едно дело за организирана престъпна група, която се занимава с каналджийство, през първите шест месеца на годината тези дела са били три.
 
Изследвани са и постъпленията на дела в административните съдилища в Хасково, Сливен и София град, на територията на които има центрове за бежанци. Докато в АССГ се забелязва леко понижение на делата по Закона за убежището и бежанците, то в Хасково има рязък скок на тези производства, както и увеличение на делата по закона за чужденците. В Сливен производствата от едно са станали три.
 
През юни бе изготвен първият анализ, който установи ръст на делата във връзка с мигрантите и в районния съд в Средец. Новото изследване показва, че това е било инцидентно, там няма нито едно ново производство по чл.279-281 от НК, а броят на частните наказателни дела рязко е спаднал.
 
Съдийската колегия препоръча на председателите на апелативните съдилища в София и Бургас всеки месец да следят за натовареността в районните съдилища в пограничните райони и при необходимост да вземат мерки и да сезират ВСС.
 
Същевременно ще се обсъди и предложението на комисията по натовареността за разкриване на щатна бройка в АдмС-Хасково за служител и закриване на една бройка за съдия в Средец.
 
 
Три районни съдилища са натоварени с дела заради мигрантите
Три районни съдилища са натоварени с дела заради мигрантите
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg