Съдът може да откаже екстрадиция и да приведе в изпълнение наказанието

Съдът може да откаже екстрадиция и да приведе в изпълнение наказанието

  • English
  • Български
  • Русский

Съдът може да откаже екстрадиция и да приведе в изпълнение наказанието

Процедурата по предаване въз основа на Европейска заповед за арест (ЕЗА), цели въвеждане на облекчен режим в сътрудничеството между държавите-членки на ЕС по наказателни дела 

 
 
Състав на ВКС посочва, че решението на законодателя да въведе европейските стандарти за изпълнение на наказание лишаване от свобода или друга мярка, изискваща задържане, наложени от компетентните съдебни органи в другите държави-членки в производство, проведено в отсъствие на заинтересованото лице именно в ЗЕЕЗА не е случайно. В Решение № 171 от 11.10.2016 г. по н. д. № 647/2016 г. се посочва, че процедурата по предаване въз основа на Европейска заповед за арест (ЕЗА), цели въвеждане на облекчен режим в сътрудничеството между държавите-членки на ЕС по наказателни дела и в частност при изпълнение на наложени с влезли в сила присъди наказания лишаване от свобода или други мерки, изискващи задържане без да се минава през значително по-сложната процедура по признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд, уредена в НПК. Изграденото във висока степен доверие между съдебните системи на държавите-членки на ЕС позволява съдът на изпълняващата държава, компетентен да разгледа ЕЗА за предаване на осъдено лице за изтърпяване на наказание, да откаже изпълнението й при констатирана териториална обвързаност на исканото лице с тази държава членка, като приеме наказанието или мярката да се приведе в изпълнение на нейна територия.
 
 
 
Съдът може да откаже екстрадиция и да приведе в изпълнение наказанието
Съдът може да откаже екстрадиция и да приведе в изпълнение наказанието
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg