По-добра защита за българските работници в ЕС от 2017 г.

По-добра защита за българските работници в ЕС от 2017 г.

  • English
  • Български
  • Русский

По-добра защита за българските работници в ЕС от 2017 г.

От началото на 2017 г. влязоха в сила промените в Кодекса на труда, с които се осигурява по-добра защита на българските работници, командировани в Европейския съюз. С новите текстове се въведоха изисквания на европейски директиви, които уреждат случаите на командироване и изпращане на работници от една в друга държава-членка на ЕС, в страни от Европейското икономическо пространство или в Швейцария.
 
Въведе се изискването работодателите да осигурят на командированите служители най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени в приемащата държава за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа. Изискванията се отнасят до максималната продължителност на работата и минималната продължителност на почивката, минималният брой платени почивни дни, минималните ставки на заплащане, включително за извънреден труд.
 
В сила влязоха и разпоредбите, които дават възможност на командировани в България работници да заведат съдебен иск срещу своя работодател в случай, че са претърпели вреди поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в Кодекса на труда. Работодателите нямат право да третират неблагоприятно тези служители. Исковете могат да бъдат предявявани и след прекратяване на трудовото правоотношение.
 
 
По-добра защита за българските работници в ЕС от 2017 г.
По-добра защита за българските работници в ЕС от 2017 г.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg