Пострадал и престъпник ще могат да се споразумяват

Пострадал и престъпник ще могат да се споразумяват

  • English
  • Български
  • Русский

Пострадал и престъпник ще могат да се споразумяват

 

Договорката ще се постига с медиация и ще води до освобождаване от наказателна отговорност, предвиждат изменения в НПК

 

Проектът за изменение на НПК
Жертвата и извършителят на престъплението да могат да се споразумяват и това да води до освобождаване от наказателна отговорност. Това е едно от предложенията на Министерството на правосъдието в пакет от промени в Наказателния, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). С тях за първи път у нас се въвежда т. нар. възстановително правосъдие.
 
Споразумението между жертва и извършител ще е възможно, само ако са налице едновременно следните условия: Първо за престъплението да се предвижда до 3 години затвор, ако е умишлено и до 5 години, ако е по непредпазливост. А когато е извършено от непълнолетен - и за кражби (и на кола), и за унищожаване или повреждане на чужда вещ. Второто условие е причинените имуществени вреди да са възстановени или обезпечени. А третото - деецът да не е осъждан. Изрично е регламентирано, че няма възможност за споразумение, когато е причинена тежка телесна повреда или смърт, когато деецът е бил пиян, както и при множество престъпления.
 
Споразумението между пострадалия и извършителя на престъплението ще се постига чрез медиация. Страните могат да бъдат насочвани към медиация още преди образуване на наказателното производство, както и на всеки негов етап, от съда или от прокурора.
 
"Процедурата цели сключване на споразумение между извършителя и пострадалия, което може да включва задължение за дееца да възстанови причинените вреди, поемане на задължение за въздържане от определено поведение, лечение, участие в корекционни програми  и програми за  въздействие,  извинение на пострадалия и д.р. Пострадалият може да договори онези последици, които в най-голяма степен отговарят на неговите нужди", обясняват от Министерството на правосъдието.
 
Медиацията ще приключва в двумесечен срок със сключване на писмено споразумение, което се одобрява от органа, насочил пострадалия и дееца към преговорите. В този случай наказателно производство не се образува, а образуваното се прекратява. Актът, с който се одобрява споразумението, няма последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране. 
 
В НПК се регламентира, че ако до 2 месеца от сключването на споразумението, извършителят на престъплението не изпълни задълженията, които са предвидени в него, срещу него се образува наказателно производство или прекратеното се възобновява.
 
С измененията в НПК се регламентира изрично възможността за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по наказателноправни въпроси. Според записаното в новия чл. 492 от НПК това ще става, "когато действителността или тълкуването на акт на правото на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси или произнасянето по действителността и тълкуването на мерките по прилагането на такъв акт е от значение за правилното решаване на делото". Запитването може да бъде отправено служебно от съда или по искане на някоя от страните. Задължена да отправи питане до съда в Люксембург ще е само последната инстанция, а другите имат право да откажат, като определението им няма да подлежи на обжалване. Последната инстанция ще може да отказва да се допита до Съда на ЕС, само ако прецени, че отговорът на въпроса произтича ясно и недвусмислено от предишно решение на магистратите в Люксембург или е на мнение, че значението и смисълът на разпоредбата са толкова ясни, че не будят никакво съмнение.
 
Освен това в НПК се записва, че при смърт, която е пряка последица от престъплението, пострадали са съпругът, лицето, с което починалият е бил във фактическо съжителство, низходящите, възходящите, братята и сестрите, както и издържаните от починалия лица. Към правата на пострадалия се добавя това да поиска писмено потвърждение за подаден от него сигнал и да бъде уведомен за правата си по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, както и по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Освен това пострадалият ще има право и да се ползва от специални мерки за защита.
 
Те са регламентирани в нов раздел в НПК и ще се вземат въз основа на индивидуална оценка на пострадалия, чието извършване е разпоредено от разследващите и прокуратурата. Мярка за защита например може да бъде разпитът на пострадалия да се извършва в специализирано помещение от лице от същия пол или пък да не се допуска пряк контакт между него и подсъдимия.
 
 
 
 
Пострадал и престъпник ще могат да се споразумяват
Пострадал и престъпник ще могат да се споразумяват
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg