Парламентът обсъжда промени в правомощията на митническите органи

  • English
  • Български
  • Русский

Парламентът обсъжда промени в правомощията на митническите органи

С цел хармонизиране на националното законодателство с митническото законодателство на Европейския съюз и разработената от Европейската комисия и Световната митническа организация Рамка на компетентностите за митническата професия в ЕС Министерският съвет внася предложение за въвеждане на тестове за психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция Митници /АМ/ и предоставяне на правна възможност за временно преместване на митническите служители.
В съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 кабинетът представя изменение в смисъл издадените решения от митнически органи, с които се определят длъжник и размер на публични държавни вземания, неплатени в доброволния срок на изпълнение, да служат като изпълнително основание за принудително събиране на вземанията. Иска се и възлагане на митническите органи да извършват оперативно-издирвателна и конвойна дейност при осъществяване на правомощията си по предотвратяване и разкриване на престъпления против митническия режим по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи, както и обмен на информация между МВР и АМ чрез регламентиране на достъп до автоматизирани информационни системи. Това са част от новите моменти, предложени със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците.
 
Парламентът обсъжда промени в правомощията на митническите органи
Парламентът обсъжда промени в правомощията на митническите органи
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg