Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса!

Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса!

  • English
  • Български
  • Русский

Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса!

Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса

Сред тях е и това за вписвания, отбелязвания или заличавания по партида в Имотния регистър
 
 16 ЮЛИ 2018, 16:33  
 
Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служебно, съобщиха от правителствената информационна служба.
 
Преустановява се изискването на хартиен носител на удостоверения:
 
  • за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция „Митници“;
  • за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо или юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
  • за семейно положение, издавано от общинска администрация;
  • за семейно положение съпруг/съпруга и деца, издавано от общинска администрация;
  • за сключен граждански брак, издавано от общинска администрация – за лица, родени след 1 януари 1984 г.;
  • образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт.
Справките вече се извършват само по електронен път чрез достъп на служителите до Търговския и Имотния регистър, БУЛСТАТ, Регистъра на задълженията към митническата администрация и тн.
 
Мерките са част от дългосрочния приоритет на правителството за облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса, посочват от кабинета. И подчертават, че тази цел се постига чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на хартиен носител, опростяване на режимите, регламентиран достъп до регистри, електронен документооборот и служебен обмен на информация между институциите.
 
След оплаквания, че административни структури продължават да изискват отпаднали като необходимост удостоверения и свидетелства, е създаден специален електронен адрес udostoverenia@government.bg, на който граждани могат да сигнализират за неправомерно  изисквани от тях документи.
 
Сигналите се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.
Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса!
Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg