Нужни са промени в НК за по-тежки наказания на телефонните измамници

Нужни са промени в НК за по-тежки наказания на телефонните измамници

  • English
  • Български
  • Русский

Нужни са промени в НК за по-тежки наказания на телефонните измамници

През изминалата година са осъдени 129 измамници, а само петима са оправдани, но присъдите са предимно условни

 
Нужни са промени в НК за по-тежки наказания на телефонните измамници.
 Изследване за телефонните измами
В Наказателния кодекс (НК) трябва да се въведат квалифицирани текстове за телефонни измами, за да се отчете реалната обществена опасност на тези престъпления и да се създаде възможност за налагане на адекватни наказания на извършителите.
 
Такова предложение са направили прокурори в изследване на телефонните измами, което е изготвено с помощта и на 12 студенти от УНСС.
 
Предложението е за промени в текстовете за измама в НК, в които прокурорите намират за удачно да се въведе квалифициран текст за телефонна измама, а в текста за организирани престъпни групи да се добави и такава, създадена с цел да върши този вид престъпления. Предложения има и за промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), в който да се въведе лимит на броя на предплатените карти, които може да притежава едно лице.
 
"Това е силно рестриктивна мярка, но тя се предлага в отговор на абсурдността на сега съществуващата ситуация – анонимността остава на практика в същите мащаби, както и преди регистрацията на купувачите на такива карти", се казва в изследването. Друга предложена промяна в ЗЕС е да бъде удължен  6-месечният срок, в който операторите са задължени да пазят данните за трафика.
 
Посочени са и практики в районите на Ловеч и Пазарджик, където съдилищата не се уважават исканията за достъп до трафични данни, ако не може да бъде посочено лицето, за което се изискват. Според разследващите обаче, спазването на това условие е невъзможно, когато на исканата информация се разчита, за да бъде установена самоличността на телефонните измамници.
 
Проблем пред разследването създава и профилът на жертвите - най-често пенсионери и предимно жени, които подават по-късно сигнал в полицията, а и често не могат да разпознаят извършителите. Посочва се още, че жертвите се разболяват и дори умират преди да приключи наказателното дело.
 
Статистиката показва тенденция за нарастване на телефонните измами, като през миналата година са регистрирани 918 случая, а са разкрити едва 85. Впечатление прави, че през 2015 г. телефонните измами рязко са се увеличили в София, където са регистрирани 143 случая, като останалите най-засегнати градове са Варна, Русе, Стара Загора и Бургас.
 
През изминалата година в съда са били внесени 123 дела за телефонни измами, като подсъдими са 155 души. Тенденцията в последните 5 години е оправдателните присъди да са рядкост. През 2015 г. има петима оправдани, докато в предходните две години оправдани са само по двама.
 
Осъдени миналата година пък са 129, но в близо 70% от случаите съдилищата са наложили условни присъди. Следващото най-често налагано наказание е ефективен затвор, но през 2015 г. е регистриран най-нисък процент на тези присъди. Когато все пак телефонни измамници влизат в затвора, то най-често е за до 3 години, като в изследването изрично се посочва, че няма нито една присъда за над 5 години затвор.
 
Трудностите при разкриването и доказването на измамите се забелязват и в данните за прекратените и спрените производства. Миналата година прекратените дела са 111, а спрените - 1354, като при тях тенденцията за увеличение е трайна.
 
 
Нужни са промени в НК за по-тежки наказания на телефонните измамници
Нужни са промени в НК за по-тежки наказания на телефонните измамници
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg