НС разширява задължението за информация на пострадали от престъпления

НС разширява задължението за информация на пострадали от престъпления

  • English
  • Български
  • Русский

НС разширява задължението за информация на пострадали от престъпления

Законодателят установява възможност всички пострадали от престъпления от общ характер да имат безплатен достъп до организации, оказващи безплатна психологическа консултация и практическа помощ. 

 
Пострадалите имат също така право на еднократна финансова компенсация – предоставяне от държавата на парична сума до 10 000 лв. Органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа са длъжни незабавно да уведомяват пострадалите за възможностите им за достъп до медицинска, психологическа и всякакъв друг вид специализирана помощ, както и за органите, пред които може да бъде подаден сигнал при нарушаване на правата им от компетентния орган, действащ в рамките на наказателното производство. Задграничните представителства на Република България в държавите членки на Европейския съюз следва да информират писмено български граждани, пострадали от престъпления на територията на приемащата държава, за компетентните органи в тази държава, към които могат да се обърнат относно реда за получаване на подпомагане и финансова компенсация, както и за реда за подпомагане в Република България.
 
Законът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления влиза в сила три месеца след обнародването му, като в този срок Министерският съвет следва да приеме правилник за прилагане на закона. Подадените до влизането в сила на изменителния акт молби за финансова компенсация се разглеждат при досегашните условия и ред.
 
 
НС разширява задължението за информация на пострадали от престъпления
НС разширява задължението за информация на пострадали от престъпления
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg