Неясното обозначаване на произход на стоки е заблуждаваща реклама

Неясното обозначаване на произход на стоки е заблуждаваща реклама

  • English
  • Български
  • Русский

Неясното обозначаване на произход на стоки е заблуждаваща реклама

Неясното обозначаване на произход на стоки е заблуждаваща реклама

 
За да се представи произход на продукт от конкретна област или територия, законодателят е въвел като отличителен белег и географско означение. Въпреки че по отношение на дадени продукти липсва регистрация за географско означение, представянето им с произход от конкретна държава носи аналогичния смисъл. Основна роля ще изиграят условията при предлагането на продуктите от различните търговци, а не предпочитанията по отношение на конкретен търговец. При това положение производител на стоки от определена територия може да понася разходи в големи размери, породени от необходимите за производството мощности и нормативни ограничения или изисквания именно в границите на тази територия, докато дружество, което не произвежда стоките на същата територия, но ги обозначава с район на произход собственото си седалище, намиращо се в границите на тази територия, може да понесе разходи в по-малък размер. Това безспорно дава конкурентно предимство на дружеството, неправилно сочещо произхода на продуктите си от друга територия. Крайният потребител рядко прави собствено проучване за действителния произход на изделието, което купува. Такива са разсъжденията на КЗК в Решение № 352 от 22.04.2015 г., разглеждащо случай с дружество, което закупува стоки от друга държава и след добавяне на някои части ги рекламира като произведени в България.
 
 
Неясното обозначаване на произход на стоки е заблуждаваща реклама
Неясното обозначаване на произход на стоки е заблуждаваща реклама
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg