Настъпват изменения в правилата за транспорта

  • English
  • Български
  • Русский

Настъпват изменения в правилата за транспорта

Създава се възможност наказателни преследвания срещу нарушители да бъдат прекратявани по искане на пострадали в случаи на значителни имуществени вреди и тежка или средна телесна повреда. Управляването на моторни превозни средства с чужди или фалшиви номера влиза като престъпление в Наказателния кодекс. ЗИД на НК премахва и възможността непълнолетните лица да получават облекчени санкции в случаи на тежка телесна повреда или смърт, или когато деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления, а и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му. Въвежда се и възможност за временно отнемане на свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство при причиняване на смърт или тежка телесна повреда.

 

Настъпват изменения в правилата за транспорта
Настъпват изменения в правилата за транспорта
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg