МС облекчава административното обслужване на хора с увреждания

МС облекчава административното обслужване на хора с увреждания

  • English
  • Български
  • Русский

МС облекчава административното обслужване на хора с увреждания

 
 
Бисер Петков съобщава, че за Агенция Социално подпомагане са предвидени няколко мерки, които обхващат също така и хора в други уязвими групи. На първо място агенцията ще получи достъп до регистъра на НЕЛК, което означава, че хората, които имат експертни решения от ТЕЛК и НЕЛК след 2014 година, няма да има нужда да представят копия от тях, като предстои и по-нататъшна електронизация за минали години. Друго, което се планира незабавно да бъде приведено в действие, е да не се изисква при издаване на разрешение за винетен стикер на удостоверяване, че лицето има валидна застраховка Гражданска отговорност. Това ще се проверява от публичния регистър на Комисията за финансов надзор. Също така се очаква НАП да осигури достъп към регистъра на осигурените лица. Крайната цел е всичко, за което в административен орган има създадена информация, да се ползва по служебен път. Томислав Дончев добавя, че крайното състояние, което се цели, е какъвто и да било вид социално подпомагане да се получава само на база заявление от лицето. Същевременно той отбелязва, че на средното ниво в самите администрации съпротивата е „системна, изключително здрава”. По тази причина леко ще се промени практиката и работата само на документи, план, доклад, мерки и т. н. Томислав Дончев планира да влиза на конкретно ниво с всяко от министерствата, където да се прави преглед услуга по услуга.
 
 
МС облекчава административното обслужване на хора с увреждания
МС облекчава административното обслужване на хора с увреждания
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg