Лихвата за забава за граждани да е два пъти по-ниска от тази за фирми

Лихвата за забава за граждани да е два пъти по-ниска от тази за фирми

  • English
  • Български
  • Русский

Лихвата за забава за граждани да е два пъти по-ниска от тази за фирми

Предложението на реформаторите е да се създаде нова алинея в която да се запише, че физическите лица при просрочие дължат ОЛП+4%, а всички останали - ОЛП+8%

 
Лихвата за забава да се фиксира в закона и да е различна за граждани и за юридически лица, предлагат депутатите от Реформаторския блок Вили Лилков, Петър Славов, Мартин Димитров, Радан Кънев, Гроздан Караджов, Борис Станимиров и Атанас Атанасов.
 
Те са внесли проект за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Предложението на реформаторите е да се създаде нова алинея на чл. 86 и в нея да се запише: "Размерът на законната лихва по ал. 1, когато е дължима от търговец, не може да надхвърля основния лихвен процент на Българската народна банка плюс 8 процентни пункта, а когато е дължима от физическо лице - основния лихвен процент плюс 4 процентни пункта."
 
В момента лихвата е основен лихвен процент плюс 10 пункта и е определена с постановление на Министерския съвет. Т.е. предложението на депутатите от Реформаторския блок е не само да се въведе различен размер на лихвата според качеството на длъжника, изпаднал в забава, но и общо тя да се намали.
 
"Надбавката за плащане на просрочени задължения от над 10% е определена у нас преди повече от 20 години при съвсем различна икономическа и финансова обстановка - икономическа нестабилност, висока инфлация и съответно и висок основен лихвен процент на БНБ. Задържането на лихвата за забава на тези високи нива към днешна дата, когато лихвите на банките с близки до нулата, определя характерът на лихвата за забава не като компенсационен, а като санкциониращ. Освен това, еднаквият размер на лихвата за забава за физически лица и търговски субекти ги поставя в неравностойно положение и не е в духа на практиката, която се прилага в някои европейски страни, а именно лихвата да бъде диференцирана", обясняват вносителите в мотивите си.
 
Те посочват, че в страните от ЕС е приет размер от не повече от 8 процентни пункта като надбавка и се позовават на Директива 2011/700/ЕС.
 
"Огромен е броят на случаите на плащане на просрочени задължения от страна на физически лица и фирми към банки и оператори на публични услуги се, при които дори малки задължения след продължителен съдебен процес (каквато е обикновено практиката в България), може да се превърнат в суми, непосилни за връщане, което предполага много често фалит за търговец-длъжник или изпадане в пълна безизходица и отчаяние за длъжник-физическо лице. Най-често физически лица, жертва на подобни лоши практики се оказват малки семейни фирми, възрастни хора, пенсионери и социално слаби граждани, които игнорират водените срещу тях съдебни дела от т. нар. фирми-монополисти в топлофикацията, електроразпределението и др. и в резултат често са доведени до необходимост да заплатят суми, значително надвишаващи първоначалния дълг, а оттам и до отчаяние", пише още в мотивите.
 
 
Лихвата за забава за граждани да е два пъти по-ниска от тази за фирми
Лихвата за забава за граждани да е два пъти по-ниска от тази за фирми
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg