Как става изискуем банковият кредит?

Как става изискуем банковият кредит?

  • English
  • Български
  • Русский

Как става изискуем банковият кредит?

 
Моментът, в който настъпва предсрочната изискуемост на кредита, е датата, на която волеизявлението на банката, че счита кредита за предсрочно изискуем, е достигнало до длъжника - кредитополучател и то ако са били налице обективните предпоставки за изгубване на преимуществото на срока. В този момент целият или неплатеният остатък по кредита е изискуем както по отношение на кредитополучателя, така и по отношение на поръчителя. Това е и началният момент на течението на 6-месечния срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД и отговорността на поръчителя би отпаднала, ако към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение срокът е изтекъл.
В този смисъл Решение № 23 от 24.03.2015 г. на ВКС посочва, че извод, че предсрочната изискуемост на задължението по договора за банков кредит настъпва автоматично и не зависи от волеизявление на банка, поради което заявлението за издаване на заповед за изпълнение е подадено след изтичане на 6-месечния срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД и поръчителят не отговаря по договора за кредит, не съответства на дадените разрешения на поставените правни въпроси, поради което такова решение е постановено в нарушение на материалния закон и следва да се отмени.
Как става изискуем банковият кредит?
Как става изискуем банковият кредит?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg