Държавата може да наложи нов данък на почти всяка фирма

Държавата може да наложи нов данък на почти всяка фирма

  • English
  • Български
  • Русский

Държавата може да наложи нов данък на почти всяка фирма

Държавата може да наложи нов данък на почти всяка фирма.

Законово предложение предвижда глоби за компаниите с над 20 служители, които не наемат хора с увреждания, посочва БСК
 
Управляващите обещаха на хората с увреждания реформа на системата. Законовите промени все още са на етап обсъждане
 
Онлайн обучение по предприемачество ще улеснява и хора с увреждания
 
Проектът е по програма "Еразъм +" и е финансиран от Европейската комисия
 
20 авг 2018
Компаниите ще получат 19 млн. лв. за обучение и наемане на безработни с трайни увреждания
 
Очакванията са проектите да осигурят заетост на 200 младежи до 29 години и на 800 лица над тази възраст
 
14 авг 2018
Да, системата ги убива. И не само тях
 
Протестът на хората с увреждания
 
3 авг 2018
Под заплаха от протести властта форсира разговорите с хората с увреждания
 
Социалното министерство, омбудсманът и майките от палатковия лагер леко сближиха позициите си за нов ресорен закон
 
30 юли 2018
Всички компании с над 20 служители да са задължени да наемат определен брой хора с увреждания, а ако не изпълнят квотата си, да заплащат месечна компенсация в размер на 30% от размера на минималната работна заплата (или 153 лв. месечно при сегашния минимален праг). Парите ще се събират във фонд за заетост на хората с увреждания, който ще се управлява от няколко държавни структури, но в него няма да има нито представители на работодателите, нито на хората с увреждания. Това е една от идеите, залегнали в проекта на нов Закон за хората с увреждания, стана ясно от позиция на Българската стопанска камара (БСК) по текстовете. Проектът все още е в процес на доизглаждане от страна на социалното министерство и не е ясно дали тези текстове ще намерят място в последния му вариант. Ако все пак бъдат приети, на практика ще се въведе квазиданък за работодателите, обръщат внимание от БСК.
 
Каква е идеята
 
Текстовете предвиждат всеки работодател, който има от 20 до 49 служители, да назначи един с трайно увреждане, а ако служителите са от 50 до 99 - двама. Ако компаниите са със 100 или над 100 заети лица - 4% от средносписъчния им състав трябва да е от хора с увреждания. Ако някое дружество не може да изпълни тази квота, ще дължи месечна компенсационна такса, която е в размер на 30% от минималната работна заплата за страната за всяко неназначено лице с увреждане.
 
Целта на фонда е да подкрепи "изпълнението на приоритетните програми и проекти, инвестиционни разходи, дейности в процесите на професионална и трудова рехабилитация и други подкрепящи мерки за подпомагане на заетостта на хората с увреждания". Идеята е той да се управлява от управителен съвет, включващ представители на Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на образованието, Агенцията по заетостта и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Това е и един от проблемните моменти - основен източник на средства във фонда ще са вноски от работодателите, а фондът ще се управлява без тяхно участие, няма да има и представители на хората с увреждания.
 
Идеята за създаване на подобна структура вероятно е заимствана отчасти от КНСБ, които предложиха създаване на Фонд за социална солидарност, в който да се трупа ресурс от данъци върху хазарта, вноски от фирмите и други източници и така да се подпомага финансирането на реформата, особено в частта откриване на работни места за хора с увреждания.
 
Забележките на работодателите
 
Според експертите на БСК определянето на квоти за наемане на хора с увреждания е несъобразен с националните условия и ниво на икономическо развитие подход, който е трудно изпълним в редица сектори на икономиката, които са със специфични условия на труд. "Практиката показва, че прекомерната защита и рестриктивна уредба, касаеща трудовите отношения на лица с намалена работоспособност, по същество действа възпиращо за работодателите да ги наемат, както и до укриване на тази информация от самите лица с увреждане при кандидатстване на работа", се посочва още в становището.
 
От БСК обръщат внимание, че при този дефицит на работна сила в момента работодателите възприемат хората с увреждания като потенциален трудов ресурс.
 
Мерките, които ще работят, едва ли са насилствени, бюрократични и финансово тежащи. Практиката показва, че по-работещ модел е този на стимулите, смятат икономисти.
Държавата може да наложи нов данък на почти всяка фирма
Държавата може да наложи нов данък на почти всяка фирма
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg