Адвокат регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ във Варна и област Варна

Адвокат регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ във Варна и област Варна

  • English
  • Български
  • Русский

 Регистрация на ЕООД

 
 За регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност ще Ви се изготвят всички необходими учредителни документи (протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се представят от банка за внесен капитал и др., попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на фирмата в Търговския регистър. Срок – между 3 дни и 1 месец. Безплатна консултация по телефон ако имате въпроси по регистрацията.
 
Цена на горепосочените услуги в общ размер- 350 лева.
При непарична вноска се договаря допълнително възнаграждение.
Допълнително се заплащат държавни такси в полза на Агенция по вписванията
За запазване на име 
За вписване на ЕООД 
Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента.
Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.
Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.
 
Консултирайте се онлайн с адвокат Данова!
Адвокат регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ във Варна и област Варна
Адвокат регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ във Варна и област Варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg